Samenleven doe je zo… Een onderzoek naar actief burgerschap en sociale integratie binnen het vmbo-onderwijs

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sinds 2006 zijn scholen verplicht om actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. De wijze waarop scholen aan deze opdracht invulling geven wordt vrijgelaten. ’t Venster in Arnhem en het Kandinsky College in Nijmegen hebben deze opdracht vertaald naar een lesprogramma in het tweede leerjaar. In samenwerking met de Stichting Samenleven Doe Je Zo, een initiatief om de afnemende tolerantie in Nederland te bestrijden, wordt het lesprogramma voor dertig van de tweehonderd leerlingen afgerond met een werkweek in Suriname. Dit initiatief is reeds gestart in 2004. Door acht van deze leerlingen, die willekeurig door de docenten zijn geselecteerd, te interviewen in de periode voorafgaande aan de werkweek in Suriname, tijdens hun verblijf en na terugkomst van de werkweek in Suriname, wordt getracht inzicht te verkrijgen in de vraag in hoeverre het beoogde doel daadwerkelijk wordt bereikt. Daarbij staat de vraag centraal hoe het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kan worden gebruikt als middel om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. De deelvragen hierbij richten zich op de visie om inhoud te geven aan het lesprogramma en in hoeverre de werkweek in Suriname als onderdeel van het lesprogramma daadwerkelijk het actief burgerschap en sociale integratie van de leerling bevordert. De keuze om met name vmbo-leerlingen in dit proces te volgen komt voort uit het gegeven dat met name leerlingen uit achterstandswijken voor het overgrote deel de populatie van het vmbo-onderwijs bepalen. Een actief lesprogramma met een aantrekkelijk vooruitzicht blijkt motiverend om leerlingen te verdiepen in onderwerpen die actief burgerschap en sociale integratie bij hen bevordert. Het betrekken van ouders van de leerlingen blijkt een goede basis te leggen in combinatie met de werkweek. De wijze waarop door ’t Venster en het Kandinsky College vorm en inhoud is gegeven aan hun opdracht om actief burgerschap en sociale integratie onder hun leerlingen te bevorderen blijkt succesvol. De strategie van ‘geen dwang, maar verleiding’ lijkt hierbij een belangrijke sleutel te zijn. Deze strategie zou voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kunnen worden toegepast als middel om actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen