De aantrekkingskracht van middelgrote stadscentra; Een onderzoek naar de aantrekkingskracht van middelgrote stadscenra en de bezoekmotieven van consumenten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De bachelor thesis richt zich op de problematiek omtrent het Nederlandse winkellandschap. Door een wisselwerking van sociale, technologische, economische en demografische trends hebben zowel kleine winkeliers als grote winkelketens moeite om het hoofd boven water te houden. De bovenstaande problematiek heeft met name zijn impact op de middelgrote stadscentra. Daar waar kleinere stadscentra een regionale run- en doelshop functie kunnen vervullen, en grotere stadscentra aantrekkelijk zijn voor funshoppers, lijken middelgrote stadscentra hier tussenin te vallen. De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt; “Inzicht krijgen in het bezoekgedrag van consumenten voor middelgrote stadscentra, en de aantrekkingskracht achterhalen van verschillende type steden.” Om deze doelstelling te behalen wordt het bezoekgedrag van de consumenten van acht Nederlandse stadscentra door middel van straat enquêtes in kaart gebracht. Uit de analyse van de enquête gegevens blijkt dat er binnen het segment middelgrote stadscentra aanzienlijke verschillen zijn in de regiofunctie welke de selectiesteden vervullen. Om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden is gekeken naar de relatie tussen het bezoekmotief van de consument (run of fun) en de perceptie op de fysieke omgevingskenmerken en de karakteristieken van de consument. Het bezoekmotief is volgens twee methodes vastgesteld namelijk de stated en revealed preferences van de consument. Uit de beide analyses bleek dat de fysieke omgevingskenmerken maar weinig invloed hebben op de keuze van de consument op het winkelcentrum. Bij de karakteristieke van de consument bleken er meer significante relaties te zijn met het bezoekmotief.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen