Een onderzoek naar online spraaktherapie bij dysartriepatiënten

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Online spraaktherapie, een vorm van eHealth dat ervoor zorgt dat patiënten thuis zelfstandig kunnen oefenen met spreken. Dit onderzoek onderzocht wat het effect is van de online-spraaktherapieën E-learning gestuurde SpraakTraining (EST) en CHAIIenging Speech training in Neurological patients (CHASING) op de spraakverstaanbaarheid van dysartriepatiënten. Dit is getest door participanten spraak van dysartriepatiënten op verschillende meetmomenten te laten beoordelen. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat online-spraaktherapie een positief effect heeft op de spraakverstaanbaarheid van dysartriepatiënten. Echter was het aantal participanten dat deelnam aan dit onderzoek minimaal en is de spraak van maar twee dysartriepatiënten beoordeeld. Vervolgonderzoek is gewenst om uitspraken te doen over de gehele populatie dysartriepatiënten. Vervolgonderzoek kan gebruik maken van de opbouw en methodiek van deze pilot-achtige studie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren