Het begrip van de uitzondering: Kierkegaards filosofische erfenis?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-11-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis wordt onderzocht in hoeverre het thema van de uitzondering in het denken van Søren Kierkegaard (1813 – 1855) een erfenis vormt voor het denken van Jacques Derrida (1930 – 2004). Enkele aanleidingen hiervoor zijn de veelvuldige verwijzing naar Kierkegaards Vrees en beven in Derrida’s De gave van de dood en de manier waarop Kierkegaard het handelen van aartsvader Abraham probeert te begrijpen in Vrees en beven. Het tragische verhaal van Abraham vormt al vele generaties lang een belangrijk, zo niet het belangrijkste, voorbeeld van de ideale gelovige die een onvoorwaardelijk vertrouwen heeft in God, en zodoende proberen ook Kierkegaard en Derrida te begrijpen hoe en waarom Abraham nu precies handelt zoals hij handelt en welke invloed dit heeft op ons begrip van het menselijke handelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen