Aanslagen Islamitische Staat en Reacties op Twitter: De relatie tussen de Ruimtelijke Afstand van Aanslagen en de Negatieve Affect in Reacties hierop in Nederlandse Tweets.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-01-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het huidig onderzoek richt zich op de vraag in welke mate er sprake is van een relatie tussen de ruimtelijke afstand van een aanslag en de manier waarop daar in Nederlandse tweets met angst, woede en intensiteit op wordt gereageerd. Het onderzoek is voor een groot deel gebaseerd op de Construal Level Theory of Psychological Distance (Trope & Liberman, 2010), dat aangetoond heeft dat er een verband is tussen de ruimtelijke afstand van een stimulus en de manier waarop deze geïnterpreteerd wordt. Enkele andere onderzoeken hebben de relatie tussen deze ruimtelijke afstand en emoties bevestigd. Na vooronderzoek naar eerdere studies werden er zes hypotheses opgesteld. Met behulp van twitterdata is een corpus opgesteld met hierin Nederlandse tweets met de trefwoorden ‘Bagdad’, ‘Beiroet’, ‘Brussel’ en ‘Parijs’ die gepost zijn tot maximaal 1 week nadat de aanslag plaatsvond. Na codering van de tweets konden deze getoetst worden door middel van de chi-square. Resultaten lieten een verband zien tussen de ruimtelijke afstand van een tweet en de intensiteit. Bij een korte ruimtelijke afstand bleek er meer intensiteit in de tweets voor te komen. Ook werd er een onderling verband gevonden tussen de variabelen Intensiteit en Woede waarbij zichtbaar werd dat wanneer een tweet woede bevatte de kans groter is dat deze tweet ook geïntensiveerd was. Hiermee konden twee hypothesen bevestigd worden. De overige vier werden verworpen. Een mogelijke verklaring voor de resultaten is dat woede leidt tot overdrijving (Van der Pligt & Koomen, 2009), in dit geval overdrijving van het taalgebruik. Een verklaring voor de verwerping van enkele hypothesen kan zijn dat de onderzochte stimulus erg onverwacht en heftig is, waardoor andere emoties eerst plaatsvinden en de heftigere emoties later opkomen. Dit zou tevens een interessant uitgangspunt kunnen zijn voor volgend onderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren