Het effect van het gebruik van Engels in vergelijking met het gebruik van moedertaal op consumer response en symbolische waarde in logo’s met slogans.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-01-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de verschillen in waardering van logo’s met een Engelse slogans ten opzichte van logo’s in combinatie met slogans in de moedertaal (Nederlands of Duits). Ook wordt er gekeken naar het verschil in toegekende symbolische waarde van de Engelse taal, in vergelijking met de moedertaal. Verwacht wordt dat logo’s en merken met een Engelse slogan positiever worden gepercipieerd dan logo’s en merken met een slogan in de moedertaal. Hiernaast wordt verwacht dat Nederlanders logo’s en merken met een Engelse slogan positiever evalueren, terwijl Duitsers logo’s en merken met een slogan in de moedertaal positiever zullen evalueren. Verder is onderzocht in hoeverre Nederlanders en Duitsers het logo met een Engelse slogan als meer internationaal, modern en prestigieus zien dan het logo met een slogan in de moedertaal. In dit experiment, beoordeelden, na selectie, 132 proefpersonen via een vragenlijst vier logo’s en slogans op waardering van het logo en de slogan, waardering van het merk en de symbolische waarde van de taal. Er bestonden vier verschillende vragenlijsten: een Nederlandse versie met Engelse slogans, een Nederlandse versie met moedertaal slogans, een Duitse versie met Engelse slogans en een Duitse versie met moedertaal slogans. Het bleek dat Nederlanders het merk hoger waardeerden dan Duitsers wanneer er gebruik werd gemaakt van Engelse slogans, bij de productcategorie levensverzekering. Verder kwam naar voren dat Nederlanders taal hoger waarderen op symbolische waarde dan Duitsers, ongeacht welke taal het was. Ook bleek dat Nederlanders Engels hoger waardeerden op symbolische waarde ongeacht het product. Hiernaast lieten de resultaten zien dat Nederlanders Engels hoger beoordeelden op symbolische waarde dan de moedertaal, bij de productcategorie zeep. Een algemene conclusie is dan ook dat Nederlanders Engels hoger waarderen op symbolische waarde dan de moedertaal. Dit bleek voor Duitsers niet het geval. Deze resultaten kunnen van toegevoegde waarde zijn voor organisaties, wanneer ze een strategische taalkeuze moeten maken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren