Attitudes ten opzichte van Engelse functiebenamingen in Nederland en Vlaanderen.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De internationale gemeenschap groeit steeds meer naar elkaar toe, en de invloed van het Engels neemt toe. Engelse leenwoorden worden in steeds meer landen gebruikt en het gebruik van Engels wordt geassocieerd met status en prestige. Logischerwijs klinken er ook tegengeluiden. De toenemende mate van Engelse leenwoorden wordt door sommigen ervaren als een bedreiging voor de lokale taal. Diverse factoren kunnen van invloed zijn op de vorming van de sociolinguïstische attitude. De historische dominantie van de Franse taal in Vlaanderen is een factor die mogelijk invloed heeft gehad op attitude ten opzichte van leenwoorden. Een soortgelijke dominantie van taal was nooit aanwezig in Nederland. Door de verschillen in sociolinguïstische achtergrond zouden er mogelijk verschillen kunnen zijn in Nederland en Vlaanderen. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre Vlamingen van Nederlanders verschillen in hun attitude ten opzichte van Engelse functiebenamingen. Daarnaast wordt de houding ten opzichte van Franse en Engelse leenwoorden voor beide groepen onderzocht. Participanten werden gevraagd hun mening te geven over de aantrekkelijkheid, duidelijkheid, natuurlijkheid, status, en sollicitatie-intentie van Engelse of Nederlandse functiebenamingen. Participanten werden hierna gevraagd de functiebenamingen te beoordelen op en sollicitatie-intentie. Hierna werd de houding ten opzichte van leenwoorden onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat Nederlandse functiebenamingen hoger beoordeeld worden op natuurlijkheid en duidelijkheid. Engelse unctiebenamingen worden niet als aantrekkelijker beoordeeld dan de Nederlandse functiebenamingen. Daarnaast blijken Nederlanders een positievere houding tegenover leenwoorden te hebben dan Vlamingen. Uit het huidige onderzoek blijkt dat er geen eenduidige conclusie te trekken is over de attitudes van Nederlanders en Vlamingen ten opzichte van Engelse functiebenamingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren