La influencia de la enseñanza temprana de inglés en la distinción de fonemas españoles. La interacción entre la conciencia fonológica, la memoria operativa y la enseñanza de L2.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-08-28
Language
es
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van het Engels als tweede taal op het klankbewustzijn van kinderen in een onbekende derde taal. Dit wordt gemeten door middel van twee tests, waarvan de eerste het werkgeheugen meet en de tweede het fonologisch bewustzijn. Uit eerder onderzoek is gebleken dat Vroeg Vreemdetalenonderwijs (voornamelijk in het Engels) geen negatieve invloed heeft op het klankbewustzijn in het Nederlands. Sterker nog, het klankbewustzijn kan worden vergroot door de aanwezigheid van onbekende klanken uit de tweede taal. Of vroeg onderwijs in het Engels ook invloed heeft op het herkennen en onderscheiden van onbekende klanken uit een derde vreemde taal is een relevante toevoeging op dit onderzoeksgebied. De test over het fonologisch bewustzijn bestaat uit 48 minimale paren uit het Spaans. De participanten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: een aantal kinderen uit groep drie dat geen Engels onderwijs heeft gehad en een aantal kinderen dat wel drie jaar Engels heeft gehad. Op het scherm van een laptop krijgen de kinderen een juffrouw te zien die één woord van zo’n minimaal paar zegt. Daarna verschijnen er twee kinderen op het scherm, die beurtelings het woord herhalen: eentje herhaalt het correct en eentje spreekt het uit met een klein klankverschil. Uit de resultaten blijkt dat de kinderen die vroeg Engelstalig onderwijs krijgen, iets minder fouten maken in de test van het fonologisch bewustzijn vergeleken met kinderen die geen Engels onderwijs krijgen. Dit gegeven wordt niet statistisch bevestigd, maar de data suggereren wel dat een grootschaliger onderzoek deze hypothese kan bevestigen. Daarnaast is er wel een significante correlatie gevonden tussen het werkgeheugen en het fonologisch bewustzijn. Een kanttekening is dat het onderzoek relatief weinig participanten had. Daarnaast was de test voor het fonologisch bewustzijn wellicht te gemakkelijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation