De invloed van tweedetaalverwerving op executieve functies

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2016-07-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
geen abstract, maar conclusie: In dit onderzoek is onderzocht of tweedetaalverwerving invloed uitoefent op de vaardigheid in executieve functies. Hiervoor is gemeten of leerlingen van VVTO-scholen een hogere vaardigheid Engels en een hogere vaardigheid in executieve functies hebben dan leerlingen van reguliere basisscholen. Daarbij is er onderzocht of de vaardigheid in het Engels in het algemeen, dus ongeacht het type onderwijs, samenhangt met de vaardigheid in executieve functies. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen verschil in vaardigheid in het Engels en vaardigheid in executieve functies is tussen het VVTO en het reguliere onderwijs. Ook blijkt de vaardigheid in het Engels in het algemeen niet samen te hangen met de vaardigheid in executieve functies. Er lijkt dus geen invloed van tweedetaalverwerving op de vaardigheid in executieve functies te zijn. Dit zou kunnen aanduiden dat tweetaligheid geen invloed uitoefent op de executieve vaardigheden. De bevindingen zouden ook kunnen aanduiden dat tweetaligheid pas invloed kan uitoefenen op executieve vaardigheden als de vaardigheid in de tweede taal hoog genoeg is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren