Windenergie-ontwikkeling en plaatsingsproblemen in institutioneel perspectief : Een beleidsarrangementenbenadering in de context van de gemeente Reimerswaal

Keywords
Thumbnail Image
Date
2011-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het gebruik van wind als energiebron staat wereldwijd volop in de belangstelling in de strijd tegen klimaatverandering, ook in Nederland. Tegelijkertijd is het verrijzen van steeds meer windturbines in het landschap een doorn in het oog voor velen en zorgen de turbines voor een behoorlijke claim op de steeds schaarser wordende ruimte. Windenergie-ontwikkeling heeft technisch gezien het meeste potentieel om op korte en middellange termijn in de vraag naar duurzame energie te voorzien. Sociale factoren hebben de inbedding van windenergie in de bestaande energiehuishouding echter moeilijker laten verlopen dan van te voren werd verwacht. Er is geen gebrek aan wind in Nederland om een fors aandeel van het energiegebruik op te wekken met windturbines. Toch is er weinig succes geboekt door private partijen en overheid bij het faciliteren van deze ontwikkeling. Weliswaar heeft de overheid de afgelopen decennia op een aantal terreinen met succes gereageerd op een aantal milieuproblemen. In het geval van windenergie-ontwikkeling blijkt legitimatie en draagvlakverwerving voor het beleid een uiterst lastige opgave. Deze vorm van ecologische modernisering is strijdig met bestaande belangen en de bestaande maatschappelijke structuur en ordening. Bovendien zorgt het gegeven dat beleidsprocessen op meerdere niveaus zijn georganiseerd en er verschillende beleidsvelden van invloed zijn ook voor problemen. Uit eerder onderzoek is duidelijk geworden dat de problemen in belangrijke mate zijn gelegen in beleidsprocessen op lokaal niveau. Op dat niveau moeten er geschikte locaties worden gevonden, toestemming van de gemeentelijke overheid worden verkregen en moeten initiatiefnemers bereid zijn om in windenergie te willen investeren. Bovendien is er maatschappelijke verandering op lokaal niveau noodzakelijk. Het erkennen van de energie- en klimaatproblematiek en het omvormen van bestaande instituties in het verlengde daarvan is een politieke afweging, die ook op lokaal niveau expliciet moet worden gemaakt om daarin succesvol te zijn.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen