Tasje erbij? Een studie naar Nederlandse en Europese beleidsprocessen rondom plastic tassen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het thema plastic tassen staat op de nationale en Europese politieke agenda, en in deze kwalitatieve studie staan de beleidsprocessen rondom plastic tassen centraal. Het doel is het formuleren van aanbevelingen voor Nederlands beleid, door inzicht te geven in verschillen tussen het Nederlandse en Europese beleidsproces en mogelijke verklaringen hiervoor. Verschillende theorieën over beleid (maken) vormen het kader in deze analyse. De beleidsprocessen worden op beide schaalniveaus beschreven en getypeerd, waaruit verschillen tussen het proces in Nederland en de Europese Unie naar voren komen. Wat de mogelijke verklaringen betreft, ligt de focus op de opvattingen en voorkeuren van de betrokken beleidsmedewerkers. Er zijn interviews gehouden om te achterhalen hoe deze medewerkers denken over (het maken van) beleid. In hoeverre kunnen deze opvattingen en voorkeuren de verschillen tussen het Nederlandse en Europese proces verklaren? Bij het formuleren van aanbevelingen voor Nederlands beleid is het erg belangrijk rekening te houden met implicaties van Europees beleid en daarom wordt hier ook op ingegaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen