Op de vuilnisbelt bloeien de mooiste bloemen : Onderzoek over de invloed van de organisatie van de vastgoedmarkt op het herbestemmen van bestaand vastgoed

Keywords
Thumbnail Image
Date
2012
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De laatste jaren heeft er een shift plaatsgevonden van greenfield naar brownfield ontwikkeling. Ook het Rijk heeft aangegeven dat uitbreiding steeds meer plaats moet vinden binnen de stadsgrenzen. De publieke roep om hierbij bestaand vastgoed te handhaven is groot, en er zijn verschillende redenen om erfgoed te behouden. Traditioneel ligt de transformatieopgave van het binnenstedelijk gebied op het niveau van de gemeente. Jarenlang heeft zij middels haar actief grondbeleid geprobeerd deze kar te trekken. Door de voorwaartse integratie van marktpartijen, medio jaren ’90, is er tot vandaag de dageen bepaalde traditie gegroeid vanuit gemeenten om ruimtelijke ontwikkeling van het binnenstedelijk gebied samen met een beperkt aantal, vaak grote marktpartijen tot stand te brengen. Wat al het bestaand stedelijk gebied in Nederland met elkaar gemeen heeft, is dat het gaat om locaties waar al vastgoed aanwezig is. Bewust is gekozen om in deze scriptie uit te gaan van bestaand vastgoed als inkadering, omdat het begrip ‘erfgoed’ een bepaalde mate van subjectiviteit in zich heeft. Zoals Ashworth in dit onderzoek zal aangeven: wat ‘erfgoed’ is en wat ‘erfgoed’ ‘erfgoed’ maakt is niet universeel bepaald, het gaat om de betekenis die wij er als individu of groep aan geven. Wel heeft de onderzoeker een bijzondere interesse gehad in gebieden met een monumentaal karakter, wat later bij de casestudy naar voren zal komen. Want middels een deductief perspectief zal worden ingaan op de problematiek rondom de herontwikkeling van het bestaand stedelijk gebied in relatie tot de voorwaartse integratie van marktpartijen in het ruimtelijk planproces, door aan de hand van de volgende doel- en vraagstelling deze problematiek te analyseren. De doelstelling van dit onderzoek is een analyse te geven van de invloed van dewijze waarop de vastgoedmarkt georganiseerd is op het behoud en hergebruik van bestaand vastgoed. De vraagstelling hierbij is als volgt: Wat is de invloed van de wijze waarop de vastgoedmarkt in Nederland georganiseerd op het behoud en hergebruik van bestaand vastgoed?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen