Uitbreiding van de spoorverbinding Arnhem-Winterswijk : Vormt de ontwikkeling van een aantrekkelijke regionale spoorverbinding een meerwaarde voor een krimpende regio?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2014-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de spoorverbinding tussen Arnhem en Winterswijk. De verbinding is gelegen in de Achterhoek. Er zijn meerdere problemen en uitdagingen die de basis vormen van dit onderzoek, zowel bij de spoorverbinding, als ook bij de regio. De spoorverbinding wordt gekenmerkt door een slechte punctualiteit. Er zijn veel storingen en vertragingen en deze zijn lastig te verwerken. De spoorverbinding is niet robuust genoeg om deze klappen op te kunnen vangen. Door deze slechte punctualiteit wordt de verbinding als één van de slechtste gedecentraliseerde regionale verbindingen beoordeeld. Ondanks deze slechte beoordeling kent de verbinding toch een forse groeiprognose. De reizigersaantallen zullen tot 2020 toenemen met 37 tot 65 procent. Om deze toename te stimuleren en in goede tot stand te laten komen, is het wel noodzakelijk dat een goede verbinding ontwikkeld wordt. Provincie Gelderland heeft hiervoor diverse maatregelen op de agenda staan. Met behulp van deze maatregelen kan de robuustheid van de verbinding versterkt worden, waardoor de betrouwbaarheid en de punctualiteit toenemen. Het tweede probleem bevindt zich op regionaal niveau. De Achterhoek heeft met demografische krimp te maken. De bevolkingsaantallen lopen terug door ontgroening en vergrijzing. Dit probleem kan niet tegengegaan worden en heeft allerlei gevolgen voor de mobiliteitsbehoefte van de inwoners, het voorzieningenniveau en de regionale economie. Er kan enkel geanticipeerd worden op krimp.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen