Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jacobs, L. (2017-10-31)
  Master Filosofie
  The paradox of fiction lies in the seeming contradiction that we appear to have real emotions for fictional characters, while at the same time knowing that they do not exist. The several solutions all have their drawbacks, ...
 • Es, E. van (2017-08-23)
  Master Filosofie
  De participatiesamenleving staat, met het stilvallen van de verzorgingsstaat, prominent op de politieke agenda. Maar waaraan moet men participeren, op welke wijze en waartoe? Met behulp van de secularisatiethese van Marcel ...
 • Closed Access
  Lodewijks, N. (2017-11-02)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek is gericht op the Passion en de verhouding tussen religie & populaire cultuur. Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld over de verhouding tussen religie en populaire cultuur, zoals die van Cavanaugh over ...
 • Closed Access
  Smid, T (2022-02-07)
  Philosophy: Research Master
  This article uses a new definition of permanent primitive accumulation to analyse some of the policy responses to the COVID-19 crisis. According to this new definition, permanent primitive accumulation occurs when capitalists ...
 • Closed Access
  Middelkoop, B. van (2017-08-31)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Wij leven in een tijd waarin er steeds meer aandacht is voor het thema van discriminatie. Thema’s als arbeidsdiscriminatie, etnisch profileren en met name de Zwarte Piet discussie, worden stevig aan de orde gesteld in ...
 • Closed Access
  Dun, L. van (2022-09-07)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Zingeving kent een multidimensionale definiëring. De zingevingsdimensie van Positieve Gezondheid (PG) lijkt zich specifiek te richten op één dimensie van zingeving, namelijk persoonlijke zingeving. Hierdoor wordt het ...
 • Closed Access
  Erp, M.G. van (2018-07-19)
  Master Filosofie
  This thesis addresses the following question: what is the place of Embodied Cognition (EC) in the philosophy of mind and the cognitive sciences? Is it compatible with the mainstream positions in philosophy of mind or is ...
 • Closed Access
  Barneveld, D. van (2021-07-19)
  Philosophy: Research Master
  The human-technology relation of postphenomenology risks becoming a metaphysical construct more so than a phenomenological given. Conceivable cases of enduring transparency raise the impossibility of always identifying ...
 • Bolhuis, A. (2017-11-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Onder invloed van de hernieuwde aanwezigheid van de kerken in Nederland ontstond in het tweede gedeelte van de 20ste eeuw een werkmethode bekend onder de naam ‘presentie’. Er werden inloophuizen en buurthuizen geopend en ...
 • Closed Access
  Graat, H. (2017-08-31)
  Master Filosofie
  Dit onderzoek is voornamelijk gericht op het ressentiment van de zwakke. Nietzsche verbindt het ressentiment van de zwakke aan de slavenmoraal.Uit dat ressentiment vloeit een nieuwe moraal voort die gepaard gaat met een ...
 • Joustra, G.S.J. (2018-11-09)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Verkennende studie naar rol die de factor proceseigenaarschap bij de implementatie van moreel beraad in Nederlandse academische ziekenhuizen: conclusie gericht op opleiding en aanstellen van coördinator, naast het opzetten ...
 • Kroese, W. (2017-11-30)
  Master Filosofie
  Een denken van mimesis vanuit het werk van Lacoue-Labarthe
 • Hekman, L. (2021-06-26)
  Philosophy: Research Master
  The romantic thinker Friedrich Schlegel (1772-1829) introduced game changing ideas on art criticism, wrote scathing critiques of the sexual morality of his time, questioned the foundationalist philosophy of his contemporaries ...
 • Deursen, W. van (2022-08-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In this thesis it will be argued that the neoliberal form of capitalism has had detrimental effects on the practice and quality of science. This will be done by first constructing a normative ideal of science, based ...
 • Closed Access
  Pluijmen, K.P.; Pluijmen, K.P. (2021-10-29)
  Master Filosofie
  De manier waarop de psychiatrische stoornis gedefinieerd wordt heeft belangrijke gevolgen voor de psychiatrische praktijk en wetenschap. Het definiëren is gecompliceerd vanwege waardengeladenheid van de psychiatrie en ...
 • Bin, V. (2021-08-25)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In Qoheleth’s reflection on the state of human life, he finds that life is often unfair. This leads him to the conclusion that “all is hebel” (1:2). Hebel is also the name of the first murder victim in the Hebrew bible: ...
 • Closed Access
  Daboin Cabello, A. (2020-07-21)
  Philosophy: Research Master
  In this article, I re-examine Kant’s many senses of cognition, thought, and object in order to better understand his account of logic, and, in particular, transcendental logic. In laying out the multiple and conflicting ...
 • Kimaryo, C. (2016-07-20)
  Master Theology
  The ecological crisis is an urgent phenomenon facing our world today. For the Christians and the Church in particular this reality remains a serious challenge. In their special vocation and commitment to love and care for ...
 • Wonink, M. (2021-12-21)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt er onderzocht welke rol regels spelen binnen deugd-ethische theorie. Binnen de ethiek is er zowel impliciet als expliciet een onderscheid ontstaan tussen regelethiek en deugdethiek door denkers die ...
 • Kernebeek, C.R. van (2017-10-30)
  Master Filosofie
  Wilsbekwaamheid is in de gezondheidszorg de praktische invulling van het begrip autonomie. Of iemand wilsbekwaam is, is in de praktijk soms moeilijk te bepalen. Mogelijk is de invulling van het autonomiebegrip hier de ...