Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jacobs, L. (2017-10-31)
  Master Filosofie
  The paradox of fiction lies in the seeming contradiction that we appear to have real emotions for fictional characters, while at the same time knowing that they do not exist. The several solutions all have their drawbacks, ...
 • Es, E. van (2017-08-23)
  Master Filosofie
  De participatiesamenleving staat, met het stilvallen van de verzorgingsstaat, prominent op de politieke agenda. Maar waaraan moet men participeren, op welke wijze en waartoe? Met behulp van de secularisatiethese van Marcel ...
 • Closed Access
  Lodewijks, N. (2017-11-02)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek is gericht op the Passion en de verhouding tussen religie & populaire cultuur. Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld over de verhouding tussen religie en populaire cultuur, zoals die van Cavanaugh over ...
 • Closed Access
  Middelkoop, B. van (2017-08-31)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Wij leven in een tijd waarin er steeds meer aandacht is voor het thema van discriminatie. Thema’s als arbeidsdiscriminatie, etnisch profileren en met name de Zwarte Piet discussie, worden stevig aan de orde gesteld in ...
 • Closed Access
  Erp, M.G. van (2018-07-19)
  Master Filosofie
  This thesis addresses the following question: what is the place of Embodied Cognition (EC) in the philosophy of mind and the cognitive sciences? Is it compatible with the mainstream positions in philosophy of mind or is ...
 • Bolhuis, A. (2017-11-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Onder invloed van de hernieuwde aanwezigheid van de kerken in Nederland ontstond in het tweede gedeelte van de 20ste eeuw een werkmethode bekend onder de naam ‘presentie’. Er werden inloophuizen en buurthuizen geopend en ...
 • Closed Access
  Graat, H. (2017-08-31)
  Master Filosofie
  Dit onderzoek is voornamelijk gericht op het ressentiment van de zwakke. Nietzsche verbindt het ressentiment van de zwakke aan de slavenmoraal.Uit dat ressentiment vloeit een nieuwe moraal voort die gepaard gaat met een ...
 • Joustra, G.S.J. (2018-11-09)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Verkennende studie naar rol die de factor proceseigenaarschap bij de implementatie van moreel beraad in Nederlandse academische ziekenhuizen: conclusie gericht op opleiding en aanstellen van coördinator, naast het opzetten ...
 • Kroese, W. (2017-11-30)
  Master Filosofie
  Een denken van mimesis vanuit het werk van Lacoue-Labarthe
 • Closed Access
  Daboin Cabello, A. (2020-07-21)
  Philosophy: Research Master
  In this article, I re-examine Kant’s many senses of cognition, thought, and object in order to better understand his account of logic, and, in particular, transcendental logic. In laying out the multiple and conflicting ...
 • Kimaryo, C. (2016-07-20)
  Master Theology
  The ecological crisis is an urgent phenomenon facing our world today. For the Christians and the Church in particular this reality remains a serious challenge. In their special vocation and commitment to love and care for ...
 • Kernebeek, C.R. van (2017-10-30)
  Master Filosofie
  Wilsbekwaamheid is in de gezondheidszorg de praktische invulling van het begrip autonomie. Of iemand wilsbekwaam is, is in de praktijk soms moeilijk te bepalen. Mogelijk is de invulling van het autonomiebegrip hier de ...
 • Slik, A. (2020-11-05)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Hoe kan het studentenpastoraat duurzaam worden in een veranderende maatschappij? In dit onderzoek wordt een illustratie gemaakt van hoe drie studentenpastoraat organisaties zich profileren naar de doelgroep toe en hoe dit ...
 • Boven, T.M.A. van (2017-02-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This study focusses on analysing the field of religious education in the Netherlands and Indonesia on a macro-, meso-, and micro-level. We have applied a qualitative, descriptive research design that contains of a review ...
 • Winters, P.H. (2017-02-23)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De werkelijke betekenis van burgerschap zijn we uit het oog verloren. Burgerschap betekent vrij zijn en is daarin tegenovergesteld aan slavernij. De manier waarop we vrijheid interpreteren bepaalt dan ook de manier waarop ...
 • Closed Access
  S.W.A., Boer (20-10-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie behandelt de thema’s risico en islam binnen Nederlands lokaal radicaliseringsbeleid, op basis van onderzoek in twee Nederlandse steden. Waaruit is gebleken hoe makkelijk men een verband legt tussen risico’s, ...
 • Lijdsman, D. (2019-11-29)
  Master Filosofie
  De wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van religie beschrijven hoe men van het erkennen van morele bovennatuurlijke entiteiten komt tot het uitvoeren van rituelen die evolutionair voordelig zijn voor de groep als ...
 • Closed Access
  Valkovic, M. (2019-08-30)
  Philosophy: Research Master
  In a recent article, Kyle Stanford gives an evolutionary account of what he terms “externalisation”, understood as “our distinctive tendency to objectify or externalise moral demands and obligations” (Stanford, 2018, p.1). ...
 • Veer, S. de (2020-10-29)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen (ontkerkelijking en individualisering) heeft de geestelijke verzorging de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen ondergaan. Het religieuze karakter van het beroep als ...
 • Heurman, R. (2020-03-10)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This thesis examines the relationship between Salafism, the political and politics. The first section presents a theoretical overview of the relationship between the political and Salafism from the perspective of the ...