Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Petrusma, M. (2018-11-01)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie heb ik onderzocht in hoeverre Nederlandse politieke rapteksten gezien kunnen worden als een vorm van verzet tegen de racialisering van moslims in Nederland. Dit heb ik gedaan door te kijken of, en hoe, in ...
 • Closed Access
  Woudstra, F. (2021-08-06)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This thesis examines the role of the Sudanese Islamist movement in the December Revolution, the transitional period, and the ‘new Sudan’. The December Revolution, followed by the current transitional process, started in ...
 • Eisinga, J. (2017-11-21)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  This thesis concerns the tragic events that occurred in Jonestown, Guyana, where the members of the People's Temple of the Disciples of Christ committed collective suicide. However, some have argued that this should ...
 • Closed Access
  Dijk, D.J.A. van (2020-01-30)
  Master Filosofie
  In dit artikel presenteer ik een filosofische analyse van de beroemde mangareeks, Barefoot Gen van Nakazawa Keiji. Voor deze analyse maak ik gebruik van Roland Barthes. Hierbij stel ik mijzelf de vraag: hoe kan de manga ...
 • Closed Access
  Bulte, A.M.W. (2018-03-08)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Er is geen systematische screening van de behoefte tot zingeving bij mantelzorger van een naaste met dementie. De onderzoeksvraag: ‘Welke zingevingsthema’s spelen er in relatie tot het ervaren welbevinden bij de mantelzorger ...
 • Closed Access
  Schalk, H (2021-12-10)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de Mariadevotie (Handel) en Sint Jozefdevotie (Smakt). Het betreft een empirisch onderzoek; kwalitatief van aard. De centrale vraag is: wat betekent de Mariadevotie en Sint ...
 • Sommers, R. (2022-11-28)
  Philosophy: Research Master
  Two interlocutors can (initially) mean different things yet still communicate. Existing theories of meaning are unable to explain such phenomena of semantic heterogeneity because of commitments to strong notions of reference ...
 • Quartel, Maaike (2018-10-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek gaat op zoek naar de rituele structuur en symbolische betekenis van meditatie binnen de geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Eerst verkennen we meditatie als ritueel vanuit verschillende rituologische ...
 • Closed Access
  Blondelle, D. (2018-06-21)
  Master Filosofie
  Inheemse volkeren in Colombia hebben last van discrepanties tussen de toegang tot en de inhoud van inheemse landrechten. De scriptie betoogt dat deze discrepanties opgehelderd kunnen worden met de hulp van Judith N. Shklar’s ...
 • Schilling, J.I. (2017-05-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De zorg verandert. In deze veranderende zorg willen UMC's en diensten geestelijke verzorging hun einddoelen blijven behalen. PCC is een zorgstrategie aan de hand waarvan goede zorg geleverd kan blijven worden. Het blijkt ...
 • Boxtel, V. van (2022-07-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Helena Petrovna Blavatsky stelt dat de aap van de mens afstamt. Savitri Devi is bang dat ze haar als kip gereïncarneerde voorouder opeet. Beide dames hebben nog steeds de nodige volgelingen. Om deze volgelingen te ...
 • Vries, D.A. de (2020-06-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De relatie tussen gevangenispersoneel (piw’ers) en gedetineerden is de belangrijkste factor in het creëren van een goed leefklimaat in het gevangeniswezen. Deze relatie wordt vormgegeven door het concept morele bejegening, ...
 • Closed Access
  Gool, S. van (2019-08-30)
  Philosophy: Research Master
  The discussion on the sublime has centred around two apparently divergent notions of this feeling, describes by Christine Pries as the metaphysical and the critical sublime. The former is associated with a perception of ...
 • Drift, A. van der (2019-10-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In de Nederlandse samenleving hebben mensen in de laatste decennia steeds minder binding met de kerk gekregen. De beeldtaal van religieuze kunst wordt door steeds minder mensen begrepen en/of spreekt veel mensen niet meer ...
 • Veen, M.C. van (2020-12-30)
  Master Filosofie
  Paul Ricoeur’s conception of ethics and morality, is determined by narrativity being their precondition, necessarily giving rise to the ethical experience. Narrativity is essential to an encompassing understanding of ...
 • Koks, J. (2022-06-09)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie beschrijft een onderzoek naar wat voor verpleeghuisbewoners met matig gevorderde dementie het leven de moeite waard maakt. Hiervoor zijn in drie casussen de bewoner zelf, een naaste en de activiteitenbegeleider ...
 • Wijn, M. (2020-08-27)
  Master Filosofie
  In this paper, mind blindness is examined as an explanation for autism. The aim is to understand whether mind blindness could be explained better by theory theory or simulation theory. For this, the main skills that are ...
 • Figa'Talamanca, G. (2021-06-14)
  Philosophy: Research Master
  In this paper, I will propose a systematic philosophical approach to understand and describe instances of hostile interaction in online environments. I will propose a recent approach in philosophy of mind that understands ...
 • Reeve, A. (2020-07-01)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This thesis examines currents trends of minimalism and considers the ways in which it is compatible with theories of ritual, spirituality, and asceticism. This is accomplished by a literature review of the relevant ...
 • Closed Access
  Blok, C. (2017-08-23)
  Master Filosofie
  This paper attempts through philosophical reasoning and argumentation to dissuade the reader from a looming belief in a lacking essential distinction between man and machine, the natural and artificial; a belief which is ...