Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zwartkruis, L (2021-06-25)
  Master Filosofie
  De spanning tussen feitelijke ongelijkheid, sweatshops in Derde Wereldlanden, en de in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gestelde morele gelijkheid staat centraal. Aan de hand van een historische analyse ...
 • Cifre Eberhardt, A. (2019-07-10)
  Philosophy: Research Master
  This article aims to analyse the Catalonian crisis from the perspective offered by the classic debate between Carl Schmitt and Hans Kelsen concerning the grounds of the constitution. This debate provides a useful insight ...
 • Closed Access
  Smits, E. (2019-08-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Een theoretisch onderzoek naar het belang van spiritualiteit als narratieve krachtbron in het omgaan met een seksueel traumatische ervaring. Kernwoorden: spiritualiteit, seksueel trauma, biografie, psychologische ...
 • Wouters, A.A.G. (2018-05-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze masterscriptie is aan de hand van bestaande literatuur en ervaringen van, en observaties door, de onderzoekster in de praktijk, onderzocht hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan het verminderen van het taboe ...
 • Veldscholten, J. (2022-07-10)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt een interculturele vergelijking gemaakt tussen het Stoïcisme en Taoïsme, ontstaan in het oude Griekenland en China respectievelijk, omtrent het thema ‘leven volgens de natuur’. Ondanks hun verschillende ...
 • Coenen, T. van (2022-02-12)
  Master Filosofie
  Deze scriptie onderzoekt ten eerste hoe de oorspronkelijk satirisch bedoelde uitdrukking 'meritocratie' een positieve lading kreeg en welke rol dit concept en de daaraan verbonden ideologie in de huidige Nederlandse ...
 • Veraart, R. (2017-08-23)
  Philosophy: Research Master
  The article investigates the fundamental structure of the relation between the Other and the same throughout Levinas’s work. It claims that a significant shift can be seen in it: whereas Totality and Infinity deems an ...
 • Verholt, O. (2020-10-20)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  This thesis examines Jürgen Habermas’ theory of deliberative democracy and Chantal Mouffe’s theory of agonistic pluralism and radical democracy in light of Foucault’s definitions of power. This research effort claims that ...
 • Dorst, M. (2021-10-20)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze studie wordt een godsdienstwijsgerig onderzoek verricht naar het begrip ‘openbaring’. De filosofen Paul Ricoeur en Gianni Vattimo worden vergeleken aangaande hun opvatting van het begrip openbaring. Om dit in kaart ...
 • Gunst, W. de (2018-08-27)
  Master Filosofie
  In mijn scriptie stel ik de vraag: ‘Op welke manier zijn Locke en Hume met hun theoretische concepten van persoonlijke identiteit ‘voordenkers’ te noemen van de postmoderne praktische concepten van persoonlijke identiteit?’ ...
 • Lelivelt, A. (2017-07-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Psychotic episodes are often characterized by spiritual or religious content. The current study empirically investigates what kinds of spiritual experiences people have during psychosis, what it means to them and if and ...
 • Petrusma, M. (2018-11-01)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie heb ik onderzocht in hoeverre Nederlandse politieke rapteksten gezien kunnen worden als een vorm van verzet tegen de racialisering van moslims in Nederland. Dit heb ik gedaan door te kijken of, en hoe, in ...
 • Closed Access
  Woudstra, F. (2021-08-06)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This thesis examines the role of the Sudanese Islamist movement in the December Revolution, the transitional period, and the ‘new Sudan’. The December Revolution, followed by the current transitional process, started in ...
 • Eisinga, J. (2017-11-21)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  This thesis concerns the tragic events that occurred in Jonestown, Guyana, where the members of the People's Temple of the Disciples of Christ committed collective suicide. However, some have argued that this should ...
 • Closed Access
  Dijk, D.J.A. van (2020-01-30)
  Master Filosofie
  In dit artikel presenteer ik een filosofische analyse van de beroemde mangareeks, Barefoot Gen van Nakazawa Keiji. Voor deze analyse maak ik gebruik van Roland Barthes. Hierbij stel ik mijzelf de vraag: hoe kan de manga ...
 • Closed Access
  Bulte, A.M.W. (2018-03-08)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Er is geen systematische screening van de behoefte tot zingeving bij mantelzorger van een naaste met dementie. De onderzoeksvraag: ‘Welke zingevingsthema’s spelen er in relatie tot het ervaren welbevinden bij de mantelzorger ...
 • Closed Access
  Schalk, H (2021-12-10)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de Mariadevotie (Handel) en Sint Jozefdevotie (Smakt). Het betreft een empirisch onderzoek; kwalitatief van aard. De centrale vraag is: wat betekent de Mariadevotie en Sint ...
 • Sommers, R. (2022-11-28)
  Philosophy: Research Master
  Two interlocutors can (initially) mean different things yet still communicate. Existing theories of meaning are unable to explain such phenomena of semantic heterogeneity because of commitments to strong notions of reference ...
 • Quartel, Maaike (2018-10-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek gaat op zoek naar de rituele structuur en symbolische betekenis van meditatie binnen de geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Eerst verkennen we meditatie als ritueel vanuit verschillende rituologische ...
 • Closed Access
  Blondelle, D. (2018-06-21)
  Master Filosofie
  Inheemse volkeren in Colombia hebben last van discrepanties tussen de toegang tot en de inhoud van inheemse landrechten. De scriptie betoogt dat deze discrepanties opgehelderd kunnen worden met de hulp van Judith N. Shklar’s ...