Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Smeets, K.I.M. (2019-05-07)
  Master Theology
  This thesis investigates the question how to explain the apparent contradiction in moral interpretation between pope Urban II and pope Francis I with regard to the morality of public violence. Pope Urban II, who proclaimed ...
 • Closed Access
  Battich, L. (2018-07-18)
  Philosophy: Research Master
  Two parents are looking together at their daughter as she takes her first steps in learning to walk unaided. They are both attending to their daughter and are both aware of each other’s attention. Everything about their ...
 • Huisman, S (2022-08-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie beschrijft een literatuuronderzoek naar de rol van zingeving bij de ontwikkeling van burn-out bij studenten. Hiertoe zijn drie hoofdstukken gewijd aan respectievelijk de studiecontext en de levensfase van ...
 • Betjes, Y. (2017-09-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie stonden de vragen centraal welke motieven jongeren hebben om deel te nemen aan een pelgrimage en welke rituele en sociale ervaringen ze meekregen tijdens deze pelgrimage. Hierbij staan onder andere theorieën ...
 • Kobus, J. (2021-09-15)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dreams in Genesis 37-50, the Joseph novella. Egyptian elements. Dream elements from the surrounding cultures of the ancient Near East. Dream dating.
 • Dijk, A.C. van (2019-08-29)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In ziekenhuizen worden door geestelijk verzorgers ziekenzalvingen gedaan. Deze geestelijk verzorgers hebben verschillende achtergronden. Door secularisatie en diversificering hebben de mensen die aanwezig zijn bij die ...
 • Widdershoven, S. (2018-05-14)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Ik tracht de autoriteit van een psycholoog te versterken wanneer deze uitspraken doet over zijn cliënt en tegelijkertijd eerste persoons autoriteit serieus te nemen. Ik argumenteer dat dat problematisch is wanneer ...
 • Closed Access
  Gijn, B. van (2021-08-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre is de kerygmatische rolopvatting verenigbaar met de hermeneutische visie op de geestelijke verzorging in algemene zorginstellingen anno 2021? Deze ...
 • Closed Access
  Hoek, A. van der (2020-11-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Centraal in dit onderzoek staat de aan- en afwezigheid van rituelen binnen het hospice. Zo komt naar voren dat er wel degelijk een dagstructuur aanwezig is in het hospice, waarbij bepaalde handelingen binnen deze dagstructuur ...
 • Closed Access
  Bosma, F. (2017-12-20)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  geestelijke verzorging eerstelijnszorg huisarts
 • Closed Access
  Streng, M (2022-09-07)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie bestudeert het katholieke weekblad De Bazuin. Specifiek wordt onderzocht hoe De Bazuin schreef over de Koude Oorlog na de Tweede Wereldoorlog. Hiertoe zijn drie ijkpunten in de geschiedenis genomen: de ...
 • Meurs, J.M. (2017-12-15)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De filosofie van de geschiedenis schijnt dood te zijn. Hegel wordt beschouwd als hoogtepunt en einde van deze filosofie. In de Europa-crisis wordt echter opnieuw geappelleerd aan "narratieven". Het meesterlijk boek van ...
 • Rens, S. (2020-12-22)
  Master Filosofie
  Er moet volgens Searle een formele zelf gepostuleerd worden, omdat we anders niet anders kunnen verklaren waarom (1) de werkelijkheid wordt ervaren als een eenheid en waarom (2) wij het gevoel hebben dat we, op elk moment ...
 • Kemps, S. (2017-08-07)
  Master Filosofie
  In deze scriptie probeer ik uit te zoeken wat verstaan wordt onder onrechtvaardigheid en wat manieren zijn om deze te bestrijden. In The Faces of Injustice bespreekt Judith Shklar het concept onrechtvaardigheid, ze geeft ...
 • Hendriks, R. (2017-08-23)
  Master Filosofie
  De vraag hoe slim computers zijn houdt computerwetenschappers en filosofen al decennia lang bezig. Een van de belangrijkste en meest besproken argumenten tegen de mogelijkheid van kunstmatige intelligentie is het Chinese ...
 • Closed Access
  Galstaum, K. (2017-08-29)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Kwade trouw is een bekend fenomeen in Jean-Paul Sartres theaterstukken en literaire werken, waarin het staat voor personages die vluchten voor hun vrijheid en verantwoordelijkheid. Echter heeft kwade trouw tevens een ...
 • ten Hove, J. (2021-08-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is een staatkundig gereformeerde visie ten aanzien van het politieke vraagstuk omtrent de kinderwens van kwetsbare ouders onderzocht. Mogen kwetsbare ouders, waarbij de kans groot is op kindermishandeling, ...
 • Zwartkruis, L (2021-06-25)
  Master Filosofie
  De spanning tussen feitelijke ongelijkheid, sweatshops in Derde Wereldlanden, en de in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gestelde morele gelijkheid staat centraal. Aan de hand van een historische analyse ...
 • Cifre Eberhardt, A. (2019-07-10)
  Philosophy: Research Master
  This article aims to analyse the Catalonian crisis from the perspective offered by the classic debate between Carl Schmitt and Hans Kelsen concerning the grounds of the constitution. This debate provides a useful insight ...
 • Closed Access
  Smits, E. (2019-08-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Een theoretisch onderzoek naar het belang van spiritualiteit als narratieve krachtbron in het omgaan met een seksueel traumatische ervaring. Kernwoorden: spiritualiteit, seksueel trauma, biografie, psychologische ...