Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Praet, M. van (2019-08-27)
  Master Filosofie
  Deze scriptie onderzoekt de wenselijkheid van het principe van gelijke kansen, en hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Dit wordt gedaan vanuit een tweetal theoretische perspectieven, op basis van John Rawls’ Een ...
 • Closed Access
  Baetsen, R. (2022-11-09)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Een dierbare verliezen is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Nabestaanden moeten vaak opnieuw betekenis geven aan hun leven en hun band met de dierbare die ze verloren zijn. Praten met diegene ...
 • Maes, S. (2019-09-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek behandelt de vraag; Wat benoemen Marokkaanse-Nederlandse jongeren, tussen de 15 en 23 jaar, als cultuur en religie en hoe structureren zij deze aparte domeinen in hun dagelijkse praktijk? Om een beeld te ...
 • Closed Access
  Weeseman, Y. (2019-08-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze kwalitatieve survey zijn met behulp van literatuur studie, semigestructureerde interviews bij zestien hoogsensitieve Nederlandse kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud, en door Atlas-Ti ondersteunde analyses, ...
 • Nijboer, K.W.G. (2018-04-04)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek staat de vraag centraal: Welke dimensies en aspecten van impliciete spiritualiteit zijn te onderscheiden bij boeren? Naast een theoretische verkenning van o.a. het begrip impliciete spiritualiteit van ...
 • Oude Maatman, F. (2017-10-05)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In recent years, the implicit association test (IAT) has come under increasing scrutiny regarding its predictive validity. This thesis discusses possible shortcomings in the scientific process surrounding the IAT controversy ...
 • Lourier, R (2022-03-14)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De mens heeft het klimaat zodanig beïnvloed dat de effecten hiervan nog miljoenen jaren zullen voortduren. Daarom zijn we volgens geologen in een nieuw tijdperk beland: het Antropoceen. Wat betekent dit voor de mens? Volgens ...
 • Noorbergen, M. (2019-06-05)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Centraal in deze scriptie staat de ‘Individual Meaning Centered Psychotherapy’ van de Amerikaanse psychiater William Breitbart en de vraag of deze interventie geschikt zou kunnen zijn voor de begeleiding van de ...
 • Voet, N. (2020-09-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In de scriptie is een werkmodel opgesteld waarin inzichten vanuit de muziekwetenschap op het gebied van emoties, herinneringen, identiteit en transcendentie zijn verbonden met de werkwijze van spirituele counseling in de ...
 • Heimerikx, H. (2021-12-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Door middel van onderzoek is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de rol van opvoedingsonzekerheid bij het ontstaan van het islamitische radicaliseringsproces. Op dit moment wordt het islamitische radicaliseringsproces met ...
 • Closed Access
  Portengen, K. (2017-02-23)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de spirituele laag in gesprekken tussen patiënten en geestelijk verzorgers. Er is gepoogd die spirituele laag beter te begrijpen met behulp van het concept innerlijke ...
 • Beun, E.W. (2017-10-18)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Religie is complex: het biedt in tijden van onzekerheid voor velen houvast, maar creëert voor onwetenden juist angst.Dit onderzoek gaat over de vraag hoe maatschappelijke activatie van religieuze en levensbeschouwelijke ...
 • Orji, I. (2018-03-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Marriage guarantees the continuation of the human society locally and globally. In Igboland of Nigeria, marriage is the official rite of passage into the family-hood. With the mass exodus of Igbos into the Christian religion, ...
 • Ajogi, C.E. (2019-10-09)
  Master Theology
  At a time when people of different races, tribes and cultures are being drawn together to celebrate the humanity we all share, some regions in Nigeria are being polarised by religious sentiments. This has led often to ...
 • Kurșun, S (2022-08-30)
  Philosophy: Research Master
  This article specifically examines Nel Noddings' theory of natural caring which argues that mothers have an instinct to care derived from evolutionary development. It does so in order to challenge certain central assumptions, ...
 • Pullens-van Gurp, I.M (2022-05-20)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek probeer ik antwoord te geven op de vraag of spirituele levensdoelen vaker een bijdrage leveren aan rouwverwerking bij overlijden van een naaste in een setting van corona-isolatiemaatregelen dan immanente ...
 • Hunting, M. (2020-08-27)
  Philosophy: Research Master
  The research on extended and integrated cognition is all about how resources outside of our brain can improve cognition tremendously. I argue that cognitive extension is not necessarily cognitive augmentation. Although ...
 • Closed Access
  Rijssel, T. van (2020-07-10)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Gender en seksualiteit zijn een belangrijk onderdeel van sociale identiteit. Doorgaans wordt verondersteld dat dit stabiele, vaststaande, of zelfs aangeboren eigenschappen van mensen zijn. Michel Foucault en Judith Butler ...
 • Oosterhout, N. van (2017-06-12)
  Master Filosofie
  Kritiek van de Vooruitgangskritiek: een analyse van de vervreemding en de vooruitgang bij verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau en hedendaags filosoof Ton Lemaire. Een scriptie over de samenhang tussen vooruitgangskritiek ...
 • El Mokadmi, H. (2021-03-31)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze masterscriptie is onderzoek gedaan naar de modernistische islamitische ontwikkeling met als casus de Marokkaanse moderne islamitische denker en politicus Allal al-Fasi (1910- 1974). Aan de hand van literatuuronderzoek ...