Het citymarketingbeleid van ‘oude’ steden : Een vergelijkende casestudy over de rol van cultuurhistorie in de citymarketing van de steden Maastricht en Nijmegen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2010-09-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis staat de rol van cultuurhistorie in de citymarketing van ‘oude’ steden centraal. Citymarketing is al het beleid wat een stad voert om bepaalde doelgroepen aan te trekken en te behouden. Eén van de elementen die een stad in haar citymarketing kan gebruiken is haar verleden. Alles wat uit dat verleden rest, noemen we cultuurhistorie. In dit onderzoek wordt er getracht inzicht te krijgen in de rol die cultuurhistorie heeft in de citymarketing. Het onderzoek heeft de vorm van een meervoudige casestudy, waarbij de citymarketing van steden Maastricht en Nijmegen zijn onderzocht. Deze steden zijn geselecteerd op basis van hun historie. In het onderzoek is eerst een theoretisch kader opgesteld over de relaties tussen citymarketing, evenementenbeleid en cultuurhistorie. Dit kader is daarna op de casussen Maastricht en Nijmegen getoetst. Tot slot worden in dit onderzoek beleidsaanbevelingen gedaan ten aanzien van de rol van cultuurhistorie in het citymarketingbeleid van beide casussen. In dit onderzoek wordt er een sterke link verondersteld tussen imago, identiteit en het citymarketingbeleid. Hierbij worden verschillende doelgroepen onderscheiden waarop het citymarketingbeleid wordt gericht. Dit moet uiteindelijk leiden tot een stad als product, met verschillende stadsproducten. Cultuurhistorie kan deel uitmaken van zo’n stadsproduct. Er worden drie manieren onderscheiden waarop er gebruik kan worden gemaakt van cultuurhistorie binnen de citymarketing. Ten eerste om de stedelijke identiteit te versterken, ten tweede vanwege de historische betekenis die cultuurhistorisch erfgoed met zich mee brengt en ten derde om het verleden te gebruiken in stedelijke contouren (‘heritage planning’). Zowel de steden Maastricht en Nijmegen gebruiken cultuurhistorie in hun citymarketingbeleid. Dit valt onder het beleid wat Maastricht voert om in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te worden. Maastricht gebruikt haar cultuurhistorie vooral als decor van de stad. Monumenten en cultureel erfgoed worden gebruikt om het verleden van de stad te presenteren. Dit is een vorm van ‘heritage planning’. Het element cultuurhistorie in het citymarketingbeleid van Nijmegen wordt vooral gebruikt om de stedelijke identiteit te versterken. Bij voorbeeld het gegeven dat Nijmegen de oudste stad van Nederland wordt gebruikt om de indentiteit van Nijmegen te benadrukken. Maar ook door middel van historische evenementen, historische festivals, het oprichten van een Huis van Geschiedenis en een historische canon wil Nijmegen haar verleden aan de man brengen. De historische betekenis en de morele opdracht van beheer spelen vooral een rol in de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Vrede van Nijmegen. Het gebruik van het verleden in stedelijke contouren wordt nauwelijks toegepast in de citymarketing van Nijmegen. Men richt zich meer op de toekomst, bij voorbeeld de Waalsprong. Hiermee denkt de stad door nieuwe werken naar de toekomst cultuurhistorie te schrijven. Een gevaar van overmatig gebruik van het verleden in stedelijke contouren is musealisering. Dit dreigt vooral Maastricht parten te spelen. Doordat Maastricht zich in haar citymarketingbeleid vooral richt op de doelgroepen bewoners en toeristen, wordt de stad maar één kant op gestuurd. Voor het aantrekken en behouden van bedrijven en andere doelgroepen, zou het handig kunnen zijn om zich te richten op meerdere stadsproducten. In tegenstelling tot Maastricht staart Nijmegen zich niet blind op historische gebouwen en cultuurhistorie. De stad heeft meer pijlen op haar boog. Zo benadrukt Nijmegen het belang van evenementen als ‘de Vierdaagse’, de onderwerpen gezondheid en technologie en de stadsuitbreiding de Waalsprong. De rol van cultuurhistorie in de citymarketing van Nijmegen is vooral gericht op het versterken van de stedelijke identiteit. De bevindingen in het onderzoek bevestigt het beeld dat uit de literatuur naar voren komt. Er zijn bepaalde manieren waarop cultuurhistorie een rol speelt in citymarketingbeleid. Oudere, historisch intacte, steden gebruiken cultuurhistorie vaak als een van de belangrijkste elementen in het citymarketingbeleid. Historisch, minder intacte, steden gebruiken het verleden als een van de vele mogelijkheden om de eigen identiteit te benadrukken.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen