Browse Faculteit der Letteren by Supervisor "Bary, C.L.A."

Sort by: Order: Results:

  • Hendriks, M. (2016-07-18)
    Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
    In deze bachelorscriptie Grieks wordt gekeken naar de tragische aoristus binnen het corpus van Aristophanes en dus binnen komedie. Per geval wordt gekeken in hoeverre de tragische aoristus voortijdig, duratief, ingressief ...