Accentgebruik bij dienstreclames: effectief of niet? Een experimenteel onderzoek naar het effect van regionale accenten en betrokkenheid in reclames voor diensten.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In reclames voor producten wordt vaak gebruik gemaakt van regionale accenten. Dit gebeurt ook steeds vaker bij reclames voor diensten. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar de evaluatie van accentgebruik in zulke dienstreclames. Dit onderzoek richt zich op het effect van accenten op de evaluatie van de dienst, de reclame en het gebruikte accent, waarbij bovendien wordt gekeken of dat effect verschilt tussen diensten met een hoge of lage betrokkenheid. Er zijn twee hoofdvragen opgesteld: 1) In hoeverre is er een effect van het gebruik van een Limburgs of Twents accent in een dienstreclame en de evaluatie van de gepromote dienst, ten opzichte van een reclame waarin met een Standaardnederlands accent wordt gesproken? 2) Is er met betrekking tot het verband in 1 een verschil tussen hoge en lage betrokkenheid bij de gepromote dienst? Om de hoofdvragen te beantwoorden is een experiment opgesteld waarin 174 participanten één reclame aangeboden kregen met een Twents, Limburgs of Standaardnederlands (controlegroep) accent, waarin een dienst werd gepromoot waarvoor de participanten een hoge of lage betrokkenheid voelden. Participanten die een reclame met een Twents accent aangeboden kregen, beoordeelden de spreker en het gebruikte accent lager dan het Limburgs of Standaardnederlands accent. Het gebruik van een accent zorgde niet voor een hogere attitude ten opzichte van de dienst of de reclame, noch voor een hogere koopintentie, betere begrijpelijkheid van de reclame of hogere geloofwaardigheid van de reclame. Ook een hoge of lage betrokkenheid zorgde niet voor een hogere koopintentie, hogere attitude ten opzichte van de dienst, reclame, spreker of het accent in de reclame, begrijpelijkheid van de reclame, betere geloofwaardigheid van de reclame of betere congruentie. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de evaluatie van accenten in de context van dienstreclames, om uitsluitsel te geven over het gevonden effect.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren