De OV-georiënteerde stad : Hoe de implementatie van Transit-Oriented Development in Nederland wordt beïnvloed door grondeigendommen en grondbeleid

Keywords
Thumbnail Image
Date
2013-06-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de ruimtelijke ordening komt de laatste jaren steeds meer aandacht voor het openbaar vervoer als drager van de stedelijke structuur. In de internationale literatuur wordt deze denkstroom aangeduid met Transit-Oriented Development, of kortweg TOD. Het gaat bij TOD om het nastreven van een compacte, multifunctionele en hoogwaardige gebiedsontwikkeling rond een goed functionerend OVnetwerk. Het idee is dat door de uitvoering van TOD een oplossing geboden kan worden voor de toenemende bereikbaarheidsproblematiek en de aanhoudende verstedelijking van het landelijk gebied. Daarnaast strookt het concept ook met het streven naar duurzaamheid en kan het bijdragen aan de vitaliteit, leefbaarheid en economische potentie van de stad. Ook in Nederland is deze denkstroom dan ook steeds vaker zichtbaar in onderzoek en beleid. Er blijken in Nederland echter nog barrières te bestaan die de totstandkoming van Transit-Oriented Development belemmeren. Hoewel het concept steeds vaker wordt nagestreefd en een plaats krijgt in beleidsvisies, komt TOD in Nederland in de praktijk nog maar beperkt van de grond. Aangezien TOD een belangrijke ruimtelijke component kent, is in dit onderzoek toegespitst op de rol van grondbeleid en grondeigendommen in het TOD-proces, om te achterhalen of ook dit een belemmerende rol speelt in de uitvoering van Transit-Oriented Development. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: “In hoeverre vormen de grondeigendommen en het gemeentelijk grondbeleid op potentiële TODlocaties een belemmering voor de uitvoering van Transit-Oriented Development en welke toekomstige ontwikkelrichtingen zijn op basis hiervan te verwachten?”
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen