De opkomst van gated communities in Nederland

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelor thesis wordt onderzocht wat de rol van de overheid en private partijen bij de toename van het aantal gated communities en afgeschermde woondomeinen in Nederland is. De afgelopen jaren is er veel over deze projecten geschreven. Zo zouden zij het gevolg zijn van privatisering, decentralisering en liberalisme. Ook beschrijven critici dat het afgeschermd wonen zou kunnen leiden tot segregatie, uitsluiting, een toenemende kloof tussen arm en rijk en verlies van de openbare ruimte (Low, 2001; Hamers e.a., 2007; Donkers, 2005; Dijkmans, 2008). Volgens Dijkmans (2008) heeft de overheid de groei van gated communities zelf in de hand door het beleid beter te handhaven en minder over te laten aan private partijen. Maar in hoeverre is dat ook daadwerkelijk zo? Hoe veel van deze projecten worden er nu door private partijen gerealiseerd en hoe veel zeggenschap heeft de overheid hier (nog) in? Om hierachter te komen zijn in dit onderzoek vier Nederlandse afgeschermde woondomeinen (in dit onderzoek geoperationaliseerd als gated communities) onderzocht door middel van diepte-interviews. Deze onderzochte projecten zijn Haverleij in ’s Hertogenbosch, Buitenhof in Lelystad, Naardereiland in Naarden en Ringvaartstaete bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Uit de interviews blijkt dat een belangrijk motief van zowel de overheid als private partij om afgeschermde wijken te ontwikkelen de waardeontwikkeling van de woningen is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen