Wat zien leerlingen als literatuur? Een onderzoek naar de interpretaties van leerlingen uit 4 vwo en 6 vwo van de term ‘literatuur’

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de bovenbouw van havo/ vwo lezen leerlingen voor Nederlands een aantal literaire werken. Waar een literair werk precies aan moet voldoen, is niet duidelijk. Maar wat zien leerlingen eigenlijk zelf als literatuur? In deze scriptie is met behulp van twee verschillende methodes onderzocht hoe leerlingen de term ‘literatuur’ interpreteren en vormgeven. Onder de jaarlagen 4 en 6 vwo is een open-vraag-enquête uitgezet, waarbij alle leerlingen antwoord gaven op de vraag ‘Wat zie jij als literatuur?’ Vervolgens is een aantal leerlingen uit 4 en 6 vwo geïnterviewd, om een concreter beeld van hun interpretaties van de term ‘literatuur’ te krijgen. Uit deze onderzoeken blijkt dat leerlingen een werk literatuur noemen als het een boodschap bevat, iets met de lezer doet of een bepaalde, oude schrijfstijl heeft. De uitleg van leerlingen is erg divers en komt niet neer op een eenduidige definitie van de term ‘literatuur’.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation