Ervaren Kwantitatieve Werkdruk, Negatieve Thuis –Werk Interferentie en Steun van de Leidinggevende in Relatie tot Duurzame Inzetbaarheid van Kantoormedewerkers

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-08-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Duurzame inzetbaarheid heeft verschillende voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Het begrip duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie aspecten; vitaliteit, inzetbaarheid en het werkvermogen van de medewerker. In dit onderzoek is gekeken naar factoren die mogelijk een relatie hebben met de drie aspecten van duurzame inzetbaarheid. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: ‘in welke mate zijn ervaren kwantitatieve werkdruk en negatieve thuis- werk interferentie gerelateerd aan de drie aspecten van duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen bij de kantoormedewerkers van UWV en speelt hierin de ervaren steun van de leidinggevende een rol?’ 150 participanten hebben deelgenomen en dit waren kantoormedewerkers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen binnen de afdeling Sociaal Medische Zaken in district Gelderland Midden-Zuid. Via de werkmail kregen zij een link gestuurd met toegang tot de online vragenlijst. Er zijn drie hiërarchische regressieanalyses uitgevoerd op de verkregen data. Uit de resultaten bleek dat een hoge mate van negatieve thuis- werk interferentie samengaat met een lage mate van vitaliteit en werkvermogen en dat een hoge mate van ervaren steun van de leidinggevende samengaat met een hoge mate van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen van de medewerkers. De sterke en zwakke punten alsook de theoretische en praktische implicaties worden besproken. Suggesties voor vervolgonderzoek worden gedaan. Het advies aan UWV is gericht op het versterken van de ervaren steun van de leidinggevende en het verlagen van de negatieve thuis- werk interferentie. Keywords: kwantitatieve ervaren werkdruk, negatieve thuis- werk interferentie, ervaren steun van de leidinggevende, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, inzetbaarheid, werkvermogen
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme