Grammaticalenormschendingen: invloed op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van een online nieuwsbericht.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de blijvende groei en ontwikkeling van het internet, wordt nieuws steeds vaker online geconsumeerd. Als consument kan je er echter niet altijd vanuit gaan dat online nieuwsberichten betrouwbaar zijn. Online platforms zoals sociale media vergemakkelijken de verspreiding van nepnieuws. Er zijn al talloze pogingen gedaan om betrouwbare informatie van desinformatie te onderscheiden. Grammaticale fouten blijken een negatieve invloed te hebben op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van een nieuwsbericht. Een type grammaticale fout, dat in eerder onderzoek nog niet meegenomen is, is een grammaticalenormschending. In het onderwijs wordt leerlingen de regels van prescriptieve grammatica bijgebracht, om te voorkomen dat grammaticalenormschendingen worden gebruikt in het Nederlands. Toch blijken bepaalde normschendingen vaak te worden geuit, onder andere de ‘als/dan normschending’, ‘die/dat normschending’ en ‘hen/hun schending’. De laatste normschending is bijzonder, omdat hier sprake is van hypercorrectie. Hypercorrectie wordt gedefinieerd als het overmatig gebruik maken van prestigieuze vormen in bepaalde constructies waar ze eigenlijk niet thuis horen en eigenlijk ook niet mogen worden gebruikt volgens de prescriptieve grammatica. Door middel van een experiment wordt er in dit onderzoek bestudeerd of grammaticalenormschendingen een effect hebben op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van een online nieuwsbericht. De afhankelijke variabele type normschending had 4 niveaus: 1) als/dan normschending, 2) die/dat normschending, 3) hen/hun normschending en 4) geen normschending. Participanten (N = 36) kregen 2 nieuwsberichten te lezen per conditie te lezen. Volgens de hypothese zou in vergelijking met de ‘geen normschending’-conditie, de ‘hen/hun normschending’ een positief effect hebben op de geloofwaardigheid en kwaliteit van een online nieuwsbericht en de ‘als/dan normschending’ en de ‘die/dat normschending’ een negatief effect. Uit het experiment bleek dat er grammaticalenormschendingen geen effect hebben op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van een online nieuwsbericht. Deze resultaten verwerpen de opgestelde hypotheses.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren