Vrouwenboekhandel en nog net iets meer: De Feeks Nijmegen en het politieke en sociale klimaat van de jaren ’70 en ’80

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2022-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gedurende de jaren ’70 en ’80 bevond de stad Nijmegen zich in een onstuimige en grensverleggende periode, waarin linkse, progressieve groeperingen een opmars maakten in de gemeenschap van de stad. Tegelijkertijd ontwikkelde zich op internationaal en nationaal gebied de tweede golf van het feminisme. Ook in Nijmegen kwamen er in deze periode organisaties en instituten op die zich schaarden onder het feministisch gedachtegoed, en breder getrokken ook onder de linkse politieke en maatschappelijke stroming. Door middel van een lokale, historische casus zal deze scriptie deze vrouwenbeweging analyseren binnen het kader van de bredere linkse stroming in deze decennia. Onder het mom van de tweede golf werd namelijk in 1977 vrouwenboekhandel De Feeks geopend, samen met een vrouwencafé en -documentatiecentrum, onder de ‘Vereeniging ter bevordering van Vrouwencultuur’. Als onderdeel van een dynamisch en coöperatief netwerk in Nijmegen vormde De Feeks een centrum voor alle feministische instituten die opereerden in de stad. In dit onderzoek wordt deze functie van de vrouwenboekhandel blootgelegd en verbonden met een bredere maatschappelijke context. Door middel van een uitgebreid wetenschappelijk kader, in combinatie met directe getuigenissen van betrokkenen, zal deze scriptie een licht werpen op het functioneren van vrouwenboekhandel De Feeks binnen het politieke en sociale klimaat van de jaren ’70 en ’80 in Nijmegen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation