Een kwalitatief onderzoek naar communicatie bij burn-outklachten vanuit het perspectief van ICT-werknemers.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-02-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Burn-out klachten komen voor bij 17% van alle Nederlandse werknemers, waarbij de ICT-sector één van de hoogste percentages burn-out klachten rapporteert (Hooftman et al., 2019; Houtman et al., 2020). Om burn-out klachten (ook wel werkstress) te verhelpen, is het van belang dat ICT-werknemers hierover in gesprek gaan met hun werkgever. Nederlandse werknemers hebben nog altijd negatieve ervaringen hebben bij openheid over mentale gezondheidsproblemen (Dewa, van Weeghel, Joosen, Gronholm & Brouwers, 2021). Een beter begrip van communicatie bij openheid van mentale gezondheidsproblemen kan meer positieve uitkomsten ondersteunen. Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan theorievorming over de betekenis van communicatie bij openheid. Tegelijkertijd levert het onderzoek aangrijpingspunten die werkgevers in de praktijk kunnen gebruiken om gesprekken over burn-outklachten te verbeteren. In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de onderzoekvraag: Wat zien werknemers van ICT-afdelingen binnen organisaties als voorwaarden voor een positieve uitkomst van openheid over burn-outklachten in communicatie met de leidinggevende? Hiervoor zijn tien halfgestructureerde interviews afgenomen met werknemers van ICT-afdelingen uit verschillende organisaties. Met behulp van een thematische content analyse zijn thema’s geïdentificeerd die uit de getranscribeerde interviews naar voren kwamen. Uit de resultaten blijkt dat oorzaken en gevolgen van werkstress erg verschillen per individu en dat het daarom belangrijk is dat er ruimte is voor het verhaal van de werknemer. Werkgevers moeten volgens werknemers goed luisteren, empathisch reageren en samen met de werknemer op zoek gaan naar een praktische oplossing voor de problemen die de werknemer ervaart. Daarbij handelt de werkgever idealiter als een coach die ook buiten het moment van openheid over werkstress aandacht houdt voor het welzijn van de werknemer. Ook noemden werknemers het belang van het bespreken van werkstress in de teams, aangezien deze steeds belangrijker worden in de zelfsturende en resultaatverantwoordelijke werkwijze van ICT-afdelingen. Het onderzoek laat zien dat communicatie bij openheid over werkstress veelzijdig en complex is. Daarnaast zorgen de coronacrisis en werkwijze op ICT-afdelingen voor een nieuwe invulling van werknemer-werkgever communicatie. Het wordt nog belangrijker voor de leidinggevende contact te onderhouden met de werknemers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren