Een Rebelse Van Vliet; Onderzoek naar de invloed van de interieurs van Architectenbureau Jan Rebel

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-02-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw nam de bouw van landhuizen in Nederland een hoge vlucht. Twee namen die in boeken en ook in latere studies ontbreken, zijn Jan Rebel en zijn compagnon Adam van Vliet, die samenwerkten onder de naam Architectenbureau Jan Rebel. Samen waren zij verantwoordelijk voor meer dan 900 landhuizen in Nederland. In deze studie zijn de landhuizen van het architectenbureau Jan Rebel onder de loep genomen en is geanalyseerd in hoeverre het interieur van invloed is op de ontwerpen van het bureau. Dit is gedaan aan de hand van een analyse van het boek 'Het bouwen van Landhuizen naar werken van Jan Rebel' geschreven door Adam van Vliet in 1950 in combinatie met aanvullende bronnen, zoals het archief van het architectenbureau en contemporaine tijdschriftartikelen. Deze scriptie is opgedeeld in verschillende delen, waarbij in het eerste deel het leven en oeuvre van het architectenbureau wordt besproken. In het tweede deel wordt een analyse gegeven van achtereenvolgens: het interieur, het exterieur en de tuin. In het derde en laatste deel worden de ontwerpen van Jan Rebel en Adam van Vliet in een internationale context geplaatst. Uit de analyse blijkt dat het interieur inderdaad een grote rol speelt in het ontwerpproces. Het exterieur en de tuin worden vanuit het interieur zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Er is echter een verschil gevonden tussen de architecten Jan Rebel en Adam van Vliet, waarbij Jan Rebel nog vasthoudt aan een symmetrische plattegrond en exterieur en Adam van Vliet de symmetrie loslaat, zodat het interieur voorop komt te staan in het ontwerpproces.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation