'Huwelijk in een scheiding'. Een onderzoek naar partnerselectie in Vlaamstalige taalgrensgemeenten in het licht van het Belgische staatsvormingsproces en de ontluikende taalstrijd, 1798-1930.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jarenlange (politieke) strijd tussen de Franstalige Waalse gemeenschap en de Vlaamstalige Vlaamse gemeenschap leidde in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw tot de omvorming van België van een unitaire naar federale staat met een staatkundig vastgelegde taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië. Naast deze politieke uiteendrijving zijn de breuklijnen tussen de taalgemeenschappen op sociaal-economisch en cultureel vlak zichtbaar. Zo zijn in deze tijd Belgen meer geneigd met immigranten te huwen dan met een partner van de andere kant van de taalgrens. In dit onderzoek worden gemengde huwelijken tussen Vlamingen en Walen gebruikt als indicator voor contact. Door te focussen op gemengde taalhuwelijken tussen 1798 en 1930 zal gepoogd worden meer inzicht te krijgen in historische processen van in- en uitsluiting in de Vlaamstalige taalgrensgemeenten in het licht van het Belgische staatsvormingsproces en een ontluikende taalstrijd tussen de Vlaamse en Waalse taalgemeenschap. Aan de hand van descriptieve analyses zal gekeken worden naar de rol van factoren als gender, sociale status en migratie in de geneigdheid om over de taalgrens heen te huwen. Vervolgens zal middels een logistische regressie gekeken worden naar de kansen van Vlaamstalige individuen om met een Franstalige partner te huwen. Dit onderzoek maakt gebruik van 75.137 huwelijksakten uit de Vlaamstalige taalgrensgemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant uit 1798-1930.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation