Plutarchus' Malignitas? Een studie van Plutarchus' kwaadaardigheid in 'De Malignitate Herodoti'.

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2021-03-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het onderzoek naar Plutarchus’ De Malignitate Herodoti worden de criteria die hij noemt in het werk vaak vergeleken met zijn Parallelle Levens of andere essays uit zijn Moralia. Nog nooit is systematisch onderzoek gedaan naar de toepassing van de criteria binnen het werk zelf. Mijn onderzoek is daarop gericht: op welke manier (en waarom) toont Plutarchus malignitas in De Malignitate Herodoti, beschouwd vanuit de criteria die hij in het werk optekent? In dit kader heb ik eerst de criteria en vervolgens enkele passages uit andere werken van Plutarchus aan een analyse onderworpen. Daaruit blijkt dat Plutarchus niet altijd doet wat hij claimt te zullen doen. In een uitvoerige analyse van De Malignitate blijkt dat Plutarchus ook binnen het werk niet altijd consequent is: zijn criteria zijn herkenbaar, impliciet of expliciet, maar hij gebruikt ook technieken die niet of nauwelijks te verbinden zijn aan de criteria. Tevens veronachtzaamt hij soms zijn eigen criteria. De verklaring voor deze veronachtzaming is mijns inziens dat Plutarchus de lezer wil leren malignitas te herkennen door zelf het ‘verkeerde’ voorbeeld te geven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren