Onderweg in een beweeg- of autovriendelijke wijk? Een onderzoek naar de relatie tussen het autogebruik en bewegen en het profileren van de autovriendelijkheid van de wijken Holtenbroek IV, Oosterflank en Wolfskuil.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met de Radboud Universiteit en maatschappelijke organisatie Pharos. Het is onderzoek naar de relatie tussen het autogebruik en bewegen en het profileren van de autovriendelijkheid van de wijken Holtenbroek IV in Zwolle, Oosterflank in Rotterdam en Wolfskuil in Nijmegen. Met behulp van literatuuronderzoek, observaties en enquêtes in de wijken zelf zijn deze relaties onderzocht. Eerst zijn de betreffende wijken uitvoerig beschreven op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur om zo de mate van autovriendelijkheid te bepalen. De wijk Holtenbroek IV blijkt het meest autovriendelijk en de Wolfskuil het minst autovriendelijk. Er bestaat echter geen significant verschil tussen de wijken in het beweeggedrag. Wel zijn er significante verschillen gevonden in de relatie tussen het autogebruik en het beweeggedrag, en het type woning en het beweeggedrag.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen