Een pilotonderzoek naar de kwantificatie van tongbewegingen tijdens spraak middels dynamische echografie.

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2021-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Echografie is veruit de meest aangewezen beeldvormingsmethode om de tong te visualiseren, vanwege zijn niet-invasieve karakter en tal van overige voordelen. Het onderzoek naar de toepassing van echografie in het logopedische werkveld maakt dan ook zijn opmars. In de huidige scriptie werd een op maat gemaakte, semi-automatische analyseroutine ingezet ten behoeve van de kwantificatie van tongbewegingen tijdens spraak. Deze analyseroutine bestaat grofweg uit twee onderdelen: de schatting van het tongoppervlak in ieder afzonderlijk frame en de berekening van de uitkomstmaten gebaseerd op een sequentie van frames. Het eerste onderdeel van de analyseroutine werd initieel uitvoerig geëvalueerd in termen van accuratesse en vervolgens aangepast waar nodig. Daarna werden echodata verzameld van vijftien gezonde mannen en vrouwen tussen 20 en 50 jaar. De tongbewegingen tijdens de productie van linguale consonanten in een klinkercontext werden gevisualiseerd middels de Philips Affiniti 70 met de Philips C6-2 convexprobe. Deze echodata werden onderworpen aan de analyseroutine, hetgeen resulteerde in de bewegingsuitslag van de tong in mm op vier lijnen. De interpretatie van deze waarden werd echter beperkt door een gebrek aan referentiewaarden enerzijds en een te geringe steekproef anderzijds. Daarnaast bleek de plaatsing van de vier lijnen op de tong inconsistent te zijn, hetgeen een interpretatie op groepsniveau belemmerde. Tenslotte werd de betrouwbaarheid van de analyseroutine getoetst. Uit deze resultaten blijkt dat de schatting van het tongoppervlak door de analyseroutine sterker afwijkt van de gouden standaard, zijnde menselijke expertise, dan de in de literatuur gerapporteerde, soortgelijke analyseroutines. De oorzaak van deze afwijking ligt mogelijk in a) de softwarematige werking van de analyseroutine, b) de toegepaste onderzoeksmethode en/of c) de kwaliteit van de echodata zelf. Diverse suggesties voor verbetering betreffende ieder van deze potentiële oorzaken evenals overige suggesties voor vervolgonderzoek worden uitgebreid behandeld. Mits een succesvolle werking van deze aanpassingen vormt de huidige analyseroutine een veelbelovend middel ten behoeve van de kwantificatie van tongbewegingen bij gezonde sprekers. Deze data kunnen op termijn worden vergeleken met pathologische sprekers, hetgeen belangrijke inzichten kan opleveren in de afwijkende motorische organisatie van de tong tijdens spraak.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren