De fabeltjesfuik van YouTube: hoe argumentkwaliteit en narrativiteit binnen rabbit holes invloed hebben op online opinievorming omtrent vaccinatie Een onderzoek naar de aanbeveling van extreme anti-vaccinatie video’s op YouTube en de rol van argumentkwaliteit en narrativiteit op de attitude en intentie ten aanzien van vaccinatie.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Informatie over gezondheidsgerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld vaccinatie, is door het internet voor iedereen verkrijgbaar. Algoritmes kunnen ervoor zorgen dat niet iedereen dezelfde en juiste informatie te zien krijgt en men een vertekend beeld vormt van de werkelijkheid. Zo beveelt het algoritme van YouTube steeds extremere video’s aan om te zorgen dat men zo lang mogelijk naar YouTube video’s blijft kijken. Hierdoor belandt men in een fuik die ook wel een rabbit hole wordt genoemd. Deze rabbit holes kunnen bijdragen aan een onjuiste opinievorming en polarisatie rondom een onderwerp als vaccinatie. In dit onderzoek staat centraal hoe informatie in deze rabbit holes wordt verwerkt en welke invloed argumentkwaliteit en narrativiteit hebben op de attitude en intentie ten aanzien van vaccinatie, de intentie om meer informatie op te zoeken en de perceptie van de publieke opinie. Er is een experiment uitgevoerd waarin deze rabbit holes zijn nagebootst waarbij argumentkwaliteit (hoog en laag) en narrativiteit (niet narratief, wel narratief) zijn gemanipuleerd en metingen op de afhankelijke variabelen zijn gedaan. Het onderzoek geeft ondersteuning voor het idee dat niet narratieve en narratieve rabbit holes andere verwerkingsprocessen aanwakkeren waarbij het effect van argumentkwaliteit wordt overschaduwd door narrativiteit. De maatschappelijke gevolgen en implicaties voor vervolgonderzoek zijn gegeven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren