Communicatie over werkstress in de zorg; Een kwalitatief onderzoek naar de communicatie over werkstress op de werkvloer tussen werknemers met een lage sociaaleconomische status en hun leidinggevenden.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de communicatie over werkstress tussen werknemers met een lage sociaaleconomische status (SES) en hun leidinggevenden. Werkstress is een complex thema en hiervoor is passende communicatie nodig die aansluit bij de doelgroep. Daarvoor is het belangrijk om de betekenisvolle elementen uit de communicatie te achterhalen. Er zijn tien semigestructureerde interviews afgenomen om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag: Wat zijn volgens werknemers met een lage SES en hun leidinggevenden betekenisvolle elementen in de interne communicatie op de werkvloer in de zorg over werkstress? De betekenisvolle elementen voor werknemers zijn: vaker het gesprek aangaan op een vast moment en meer betrokkenheid bij beslissingen. Daarnaast is passende communicatie in zowel de formele als de informele communicatie een belangrijk element. Hierdoor kan miscommunicatie voorkomen worden. Als laatste is het hebben van inspraak een betekenisvol element voor de werknemers. Een betekenisvol element voor de leidinggevende is om de negatieve kant van de wandelgangen te laten afnemen. Dit zou bereikt kunnen worden door meer tijd in te bouwen in het teamoverleg voor inspraak van de werknemers. Als gevolg hiervan neemt het geroddel en geklaag in de wandelgangen af. Doordat leidinggevenden het lastig vinden om de behoeften van werknemers in beeld te krijgen, zou een vast moment voor een dialoog goed werken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren