Het gebruik van lexical viewpoint markers in de vorming van perspectief tijdens hervertellingen van de ‘Pear Movie’

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2021-06-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het gebruik van perspectief heeft grote invloed op het vertellen van een verhaal. Mensen gebruiken perspectief tijdens het vertellen over een ervaring. In 1975 creëerde Chafe de ‘Pear Movie’ die hij gebruikte als gedeelde ervaring om perspectief bij verschillende mensen te bestuderen. Later werd deze film gebruikt in verschillende studies. Tannen (1979) koppelde deze verschillen in hervertellingen van de Pear Movie tussen Amerikanen en Grieken aan verschillende frames. Frames zijn echter lastig uit elkaar te halen en kunnen moeilijk worden geïdentificeerd. De VPIP-methode is een recente methode, bedacht om perspectief te meten aan de hand van viewpoint markers. Om te kijken hoe de VPIP kan worden gebuikte om perspectief te meten is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “Op welke manier worden viewpoint markers gebruikt bij het vormen van perspectief in de hervertelling van een verhaal?” Dit werd onderzocht aan de hand van een corpus van 57 hervertellingen van de pear movie. Het corpus werd ingedeeld in zinsdelen met één persoonsvorm. Ieder zinsdeel werd gecodeerd op het gebruik van perspectief tijdens het hervertellen. Hierbij werd gekeken naar viewpoint markers, vertelperspectief en verhaalfasen. De resultaten van dit onderzoek tonen significante verbanden tussen het gebruik van viewpoint markers, vertelperspectief en het gebruik van perspectief in het verloop van een hervertelling. Zo bleek dat het verteller-perspectief veelal geen viewpoint markers bevatte. Voor het personage-perspectief gold het tegenovergestelde. Daarbij werd een patroon gevonden in het gebruik van viewpoint markers en vertelperspectief over het verloop van de verhaalfasen. Zo bevatte de oriëntatie meer perceptie viewpoint markers in het vertelperspectief. In de conclusies van de hervertellingen werd het meeste gebruik gemaakt van viewpoint markers in personage perspectief.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren