De invloed van spraak met accent ten opzichte van spraak zonder accent op het nemen van morele beslissingen.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2020-11-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In eerder onderzoek is aangetoond dat de taal waarin je een moreel dilemma voorlegt invloed heeft op de beslissingen die participanten nemen. In het huidige onderzoek werd onderzocht in hoeverre spraak met een buitenlands accent van invloed is op het nemen van morele beslissingen. 120 Nederlandse participanten werd een persoonlijk en een onpersoonlijk dilemma voorgelegd in de condities met of zonder buitenlands accent. De dilemma’s werden ingesproken in het Nederlands door een moedertaalspreker van het Nederlands en een moedertaalspreker van het Engels. De dilemma’s gingen beide over het opofferen van één persoon om er vijf te redden. De taak van de participanten was om te bepalen of zij dit wel (utilitaristisch) of niet (deontologisch) zouden doen. Verwacht werd dat participanten meer utilitaristische beslissingen zouden nemen bij het horen van een buitenlands accent ten opzichte van geen accent (Foreign Accent Effect). . De resultaten lieten zien dat het Foreign Accent Effect niet aanwezig was: Er was geen verschil in het nemen van beslissingen tussen de conditie met buitenlands accent ten opzichte van de conditie zonder accent. Dit kan verklaard worden door onderzoek dat laat zien dat linguïstische verwante talen, zoals het Engels en het Nederlands, geen invloed laten zien op het nemen van morele beslissingen. Daarnaast is de hoge culturele waarde van invloed op het uitblijven van dit effect.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren