Regionale samenwerking: klare taal? Een onderzoek naar de te verwachten effectiviteit van de regionale netwerksamenwerking rondom de aanpak van laaggeletterdheid.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-12-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Het Rijk is daarom vastberaden om het probleem met de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 decentraal aan te pakken. Onderdeel van deze aanpak is de realisatie en borging van een duurzame regionale netwerkinfrastructuur binnen de arbeidsmarkregio. Echter zijn er tekenen dat de regionale netwerksamenwerking tussen gemeenten niet overal goed van de grond komt. Vandaar dat de volgende onderzoeksvraag centraal stond: in hoeverre zal de regionale netwerksamenwerking rondom laaggeletterdheid naar verwachting effectief zijn? Op basis van de meervoudige casestudy is naar voren gekomen dat de regionale netwerksamenwerking rondom laaggeletterdheid naar verwachting relatief laag zal zijn. De netwerkstructuur laat te wensen over, de middelen in het netwerk worden ontoereikend geacht, er heeft zich (nog) geen netwerkcultuur ontwikkeld, zowel het interne als externe commitment zijn niet hoog en van regionale netwerkmanagementinterventie is amper sprake. Op basis van deze bevindingen wordt gemeenten geadviseerd de focus te verleggen naar het activeren van provinciale subsidies, betrokkenheid van alle gemeentelijke organen te organiseren, te investeren in congruente samenwerkingsverbanden door aansluiting te vinden bij bestaande en succesvolle regionale netwerken, een focusverschuiving van regie naar eigenaarschap te realiseren en regionale netwerkvorming te heroverwegen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation