Browse by Supervisor "Wils, J-P"

Sort by: Order: Results:

 • Luipen, E. van (2020-08-25)
  Master Filosofie
  Ayn Rand (1905-1982) is romanschrijfster en filosofe. Ze wordt in Amerika op handen gedragen vanwege haar pleidooi voor het individualisme en omdat ze het morele fundament onder het kapitalisme wist te leggen. Tegelijkertijd ...
 • Werkman, J. (2020-08-25)
  Philosophy: Research Master
  In this paper, the author discusses Jürgen Habermas’s new thought experiment about the place of religion in the public sphere. The thought experiment is placed in the debate about the place of religion in the public ...
 • Beukenhorst, M (2018-08-28)
  Master Filosofie
  De discussie omtrent "Voltooid Leven" in Nederland wordt nationaal en internationaal als een radicalisering van het euthanasiedebat gezien. Filosofische aandacht krijgt dit debat niet al te vaak (afgezien van uitzonderingen), ...
 • Bruggen, M. van (2018-03-13)
  Philosophy: Research Master
  Although Hannah Arendt considers authority to have vanished from the modern world, her analysis in On Revolution shows she did not accept this disappearance. In her extensive analysis of authority in the American Revolution, ...
 • Janssen, M. (2020-09-16)
  Master Filosofie
  Modern Western people relate to values in an atomistic fashion: values and hierarchies of values are and should be constructed without the interference of external influences. The individual decides what is good for him ...
 • Broeks, D. (2017-09-13)
  Master Filosofie
  This thesis investigates whether immortality will negatively affect human nature. The concept of immortality is reinterpreted as life-extension through biological, robotic, and substrate independent enhancements. Human ...
 • Blok, Laura; Broermann, Lisa; Maathuis, Ellen; Qobadian, Mo; Roosenboom, Laura; Schwerzel, Michiel; Severens, Lisanne; Smulders, Claire; Vissers, Pim; de Vries, Jolien (2018)
 • Mrofcynski, W.S.H. (2019-04-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Timothy Morton leunt in zijn Ecologisch Denken sterk op de filosofische benadering Object-Oriented Ontology (OOO). Deze scriptie traceert de toenemende invloed van OOO in Mortons werk door te bekijken wat OOO is en wat de ...
 • Hekkens, M. (2022-08-31)
  Master Filosofie
  Michel Houellebecq fulmineert in zijn oeuvre tegen de decadentie van het post-Fordistische Westen. Hij doet dit met zoveel gif, grofheid en cynisme dat menig literatuurcriticus hem afschrijft als een vulgaire non-valeur. ...
 • Janssen, J. (2020-08-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Ten tijde van het schrijven van deze scriptie bevond de wereld zich midden in een coronacrisis en aan de vooravond van een klimaatcrisis. Wat is de zin van al dit lijden en deze tegenslag? Daarvoor wordt te rade gegaan bij ...
 • Arnoldi, M. (2020-01-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Het is de vraag wat de ethische waarde van een op meditatie gebaseerde BSO is. Het is goed denkbaar dat veel kinderen baat zullen hebben bij het praktiseren van meditatie, dat zij goed zullen gedijen bij een op meditatie ...
 • Frens, G. (2021-06-29)
  Master Filosofie
  Het Bijbelse Exodus-verhaal heeft veel geïnspireerd in hun denken over onderdrukking, verzet en bevrijding; zo ook Michael Walzer en Mark Dooley. In deze scriptie worden het denken van de auteurs uiteengezet en vergeleken. ...
 • Meer, F. van den (2021-07-14)
  Master Filosofie
  De Engelse supportersvoetbalclub FC United of Manchester is opgericht door ontevreden en rechteloze supporters van Manchester United. Er is gekeken in hoeverre de basisprincipes van FC United zijn gerealiseerd. Het vergelijk ...
 • Hoogsteder, M.A. (2017-07-10)
  Master Filosofie
  Dat mensen betekenis en zin willen geven aan het leven is niet nieuw en het is geen geheim. Zoals Albert Camus zegt (en met welk citaat ik tevens mijn scriptie begin): Ons doel is om de stap te belichten die de geest maakt ...
 • Closed Access
  Schoenmakers, J.A.A. (2017-03-27)
  Master Filosofie
  In deze scriptie staat niet het verdelingsvraagstuk van de gezondheidszorg centraal, maar worden de volgende vragen behandeld: 1. Wat is de definitie van gezondheid, wat zijn denkbeelden in de maatschappij en wat zijn de ...
 • Cornielje, S. (2019-12-23)
  Master Filosofie
  In deze thesis is onderzocht op welke wijze het ethische begrippenkader van sociale zelfontplooiing van de Nederlandse ethicus Joep Dohmen een bijdrage kan leveren aan het bestrijden dan wel intensiveren van een laatmodern ...
 • Smeets, K.I.M. (2019-05-07)
  Master Theology
  This thesis investigates the question how to explain the apparent contradiction in moral interpretation between pope Urban II and pope Francis I with regard to the morality of public violence. Pope Urban II, who proclaimed ...
 • Meurs, J.M. (2017-12-15)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De filosofie van de geschiedenis schijnt dood te zijn. Hegel wordt beschouwd als hoogtepunt en einde van deze filosofie. In de Europa-crisis wordt echter opnieuw geappelleerd aan "narratieven". Het meesterlijk boek van ...
 • Gunst, W. de (2018-08-27)
  Master Filosofie
  In mijn scriptie stel ik de vraag: ‘Op welke manier zijn Locke en Hume met hun theoretische concepten van persoonlijke identiteit ‘voordenkers’ te noemen van de postmoderne praktische concepten van persoonlijke identiteit?’ ...
 • Closed Access
  Dijk, D.J.A. van (2020-01-30)
  Master Filosofie
  In dit artikel presenteer ik een filosofische analyse van de beroemde mangareeks, Barefoot Gen van Nakazawa Keiji. Voor deze analyse maak ik gebruik van Roland Barthes. Hierbij stel ik mijzelf de vraag: hoe kan de manga ...