Browse by Supervisor "Velde, P. van der"

Sort by: Order: Results:

 • Arnoldi, M. (2020-01-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Het is de vraag wat de ethische waarde van een op meditatie gebaseerde BSO is. Het is goed denkbaar dat veel kinderen baat zullen hebben bij het praktiseren van meditatie, dat zij goed zullen gedijen bij een op meditatie ...
 • Manasijev, B. (2019-06-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In de afgelopen decennia is er een intensief debat gevoerd over de vraag wat nu 'echt' 'Grieks(heid)' is en hoe dat naar voren komt in de 'stijl' van objecten in gebieden buiten de Mediterranee. Gandhara is een uitstekend ...
 • Closed Access
  Werkhoven, N. van (2017-07-05)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek vertrekt vanuit de premisse dat de betekenisaspecten in een pluriforme boeddhistische en postmoderne context niet meer duidelijk zijn en deze onduidelijkheden ongewenste consequenties kunnen hebben voor mensen ...
 • Closed Access
  Weeseman, Y. (2019-08-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze kwalitatieve survey zijn met behulp van literatuur studie, semigestructureerde interviews bij zestien hoogsensitieve Nederlandse kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud, en door Atlas-Ti ondersteunde analyses, ...
 • Betjes, Y. (2017-09-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie stonden de vragen centraal welke motieven jongeren hebben om deel te nemen aan een pelgrimage en welke rituele en sociale ervaringen ze meekregen tijdens deze pelgrimage. Hierbij staan onder andere theorieën ...
 • Closed Access
  Dijk, D.J.A. van (2020-01-30)
  Master Filosofie
  In dit artikel presenteer ik een filosofische analyse van de beroemde mangareeks, Barefoot Gen van Nakazawa Keiji. Voor deze analyse maak ik gebruik van Roland Barthes. Hierbij stel ik mijzelf de vraag: hoe kan de manga ...
 • Hoogendijk, J. (2021-02-19)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het verliezen van een broer of zus is voor veel broers en zussen een ingrijpende gebeurtenis. In deze scriptie is op een kwalitatieve manier onderzocht of levensdoelen veranderen door een existentiële, contingente gebeurtenis ...
 • Boels, E.V. (2018-04-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  kind. Ze geven de mens veerkracht en richting om verder te leven. Zo kan het verlies na verloop van tijd betekenis krijgen en kan deze ouder de ervaring beter integreren in haar levensverhaal. Spirituele levensdoelen geven ...
 • Jager, P.F.P. de (2017-07-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Chris Smoorenburg ( 1929-2015) koos op twintigjarige leeftijd voor een leven als dominicaan. De jaren vijftig gelden nog als bloeitijd van de orde in Nederland, daarna –onder invloed van tal van ontwikkelingen- trad ...