Browse by Supervisor "Schilderman, H."

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Herwijnen, F. van (2020-12-03)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie heeft als doel inzicht te krijgen in hoeverre eenzaamheid enerzijds en zingeving anderzijds, een rol spelen in het leven van Nederlanders van 65 jaar en ouder, met een Wlz indicatie en woonachtig in een ...
 • Closed Access
  Bosma, F. (2017-12-20)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  geestelijke verzorging eerstelijnszorg huisarts
 • Lelivelt, A. (2017-07-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Psychotic episodes are often characterized by spiritual or religious content. The current study empirically investigates what kinds of spiritual experiences people have during psychosis, what it means to them and if and ...
 • Closed Access
  Bulte, A.M.W. (2018-03-08)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Er is geen systematische screening van de behoefte tot zingeving bij mantelzorger van een naaste met dementie. De onderzoeksvraag: ‘Welke zingevingsthema’s spelen er in relatie tot het ervaren welbevinden bij de mantelzorger ...
 • Schilling, J.I. (2017-05-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De zorg verandert. In deze veranderende zorg willen UMC's en diensten geestelijke verzorging hun einddoelen blijven behalen. PCC is een zorgstrategie aan de hand waarvan goede zorg geleverd kan blijven worden. Het blijkt ...
 • Kaaouas, R. (2021-07-20)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het huidig onderzoeksveld biedt te weinig zicht op de spirituele levensvragen en behoeften van moslimpatiënten in de palliatieve fase, terwijl de aandacht hiervoor een belangrijk onderdeel is van de zorg in deze fase. ...
 • Lagemaat, H. van de (2022-01-20)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie wordt middels de narratieve en semantische analyse gezocht naar de betekenis van de wortels שׁקט en נוח, waarbij Jes. 30:15 als uitgangspunt genomen wordt. Aan de hand van een semantische analyse van de ...
 • Loon, M. van (2019-08-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Hoe kan ervoor worden gezorgd dat geestelijke verzorging terechtkomt bij de juiste patiënten, op het juiste moment en op de juiste manier? In deze scriptie wordt de vraag aan de orde gesteld hoe deze toegang is geregeld, ...
 • Wilhelm, M. (2019-03-29)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek gaat over waar jongeren op de middelbare school zich mee bezig houden en wat de beleefde ernst daarvan is. Gebruik gemaakt is van de theorie van Erikson over identiteit, idenititeitsstatussen van Marcia, ...
 • Rooker, T (2022-04-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek bekijkt hoe een beter inzicht in het zelf van mensen met een vorm van dementie kan bijdragen aan het persoonsgerichter maken van de dementiezorg. Er wordt een multidimensionale theorie over het zelf uiteengezet, ...
 • Closed Access
  Boer, D. de (2019-02-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Andere omgang met contingentie ervaringen waardoor neiging tot terugval in verslavingsgedrag afneemt. Andere taak voor gezonde volwassene: nieuwe waarde toekennen. De gezonde volwassene als doel van de schematherapie.
 • Bruijn, C.J. de (2020-05-05)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Maatschappelijk gezien bestaan er vooronderstellingen dat het leven van tbs-gestelden een uitzichtloos bestaan is. Uit dit kwalitatief onderzoek onder een groep tbs-gestelden met een licht verstandelijke beperking, komt ...
 • Paske, G. te (2017-06-07)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De scriptie is een studie naar de mogelijkheden van de life review methode voor de geestelijke verzorging van ouderen. Life review methoden zijn er op gericht het verleden te integreren in een bevredigend geheel, de ...
 • Laet, A. H. de (2017-08-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het beroep geestelijk verzorger in de zorg kent een spanning tussen de ambtelijke en professionele rol. Versterkt door bezuinigingen heeft dit zijn weerslag gehad op de positie van geestelijk verzorgers. Door middel van ...