Browse by Supervisor "Scherer-Rath, M."

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Briels, C. (2019-08-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie is de betekenisgeving en integratie in het leven van ouders die zijn geconfronteerd met het overlijden van hun kind onderzocht. De onderzoeksvraag is, of er verschil is in betekenisgeving en integratie bij ...
 • Timmerman, F. (2020-06-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Om te onderzoeken hoe inwoners in het aardbevingsgebied in Groningen ervaringen van contingentie beleven, zijn in dit onderzoek 101 interviews, gepubliceerd in Dagblad van het Noorden, geanalyseerd volgens de template ...
 • Schnitzeler, Isolde (2020-12-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie geeft antwoord op de vraag wat de huidige zorgtheorie kan leren van het gedachtegoed van Levinas en Buber. Duidelijk wordt dat Levinas en Buber allebei waarschuwen voor objectivering en reductie van de ander. ...
 • Backhuis, J.V. (2018-03-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is er geprobeerd een antwoord te geven op de vraag “Welke gevolgen heeft de inhoudelijke invulling volgens het concept van de menslievende zorg op het voeren van Moreel Beraad en komt deze synthese overeen ...
 • Closed Access
  Hiemstra, L. (2018-10-10)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie wordt inzicht verkregen in de motivaties, verbonden aan levenswaarden, van waakvrijwilligers. Waakvrijwilligers zijn vrijwilligers die ‘er zijn’ voor stervenden in hun laatste dagen en uren. We analyseren ...
 • Hummel, T. van (2021-07-07)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het is een Keniaans gebruik om vergaderingen met een gebed te beginnen. Welke betekenis vergaderleden toekennen aan het gebed is de centrale vraag van dit onderzoek. Om die betekenistoekenning te kunnen begrijpen focust ...
 • Closed Access
  Scholtens, H. (2017-07-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek stond centraal welke bijdrage geestelijk verzorgers in de psychiatrie kunnen hebben aan het bevorderen van de herstelgerichte benadering. Een belangrijke manier om deze verandering te bewerkstelligen is ...
 • Kok, N. (2022-08-18)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit kwalitatief-fenomenologisch onderzoek gaat in op de ervaring van het dak- en thuisloos worden bij jongeren, uitgaande van de narratieve theorie van McAdams. Met behulp van een semigestructureerd interview gebaseerd op ...
 • Closed Access
  Scheffer, Sophia (2021-01-08)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In 1967 publiceerde historicus Lynn White Jr. een artikel genaamd The Historical Roots of Our Ecological Crisis in het tijdschrift Science. Hierin stelt hij dat joods-christelijke waarden verantwoordelijk zijn voor de ...
 • Closed Access
  Gorter, A. (2022-08-15)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Een pilot van de Dienst Geestelijke Verzorging van het MUMC+ om poliklinisch geestelijke verzorging aan te bieden aan kankerpatiënten heeft weinig consulten opgeleverd. Ik heb onderzocht waarom er door oncologen tijdens ...
 • Tanis, J. (2022-08-31)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Morele weerbaarheid is een moeilijk begrip. Dat blijkt uit de vele manieren waarop het begrip behandeld wordt en de slechts beperkte uitleg ervan. In dit onderzoek is gezocht naar een visie op morele weerbaarheid door het ...
 • Closed Access
  Weeseman, Y. (2019-08-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze kwalitatieve survey zijn met behulp van literatuur studie, semigestructureerde interviews bij zestien hoogsensitieve Nederlandse kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud, en door Atlas-Ti ondersteunde analyses, ...
 • Nijboer, K.W.G. (2018-04-04)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek staat de vraag centraal: Welke dimensies en aspecten van impliciete spiritualiteit zijn te onderscheiden bij boeren? Naast een theoretische verkenning van o.a. het begrip impliciete spiritualiteit van ...
 • Noorbergen, M. (2019-06-05)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Centraal in deze scriptie staat de ‘Individual Meaning Centered Psychotherapy’ van de Amerikaanse psychiater William Breitbart en de vraag of deze interventie geschikt zou kunnen zijn voor de begeleiding van de ...
 • Voet, N. (2020-09-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In de scriptie is een werkmodel opgesteld waarin inzichten vanuit de muziekwetenschap op het gebied van emoties, herinneringen, identiteit en transcendentie zijn verbonden met de werkwijze van spirituele counseling in de ...
 • Closed Access
  Portengen, K. (2017-02-23)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de spirituele laag in gesprekken tussen patiënten en geestelijk verzorgers. Er is gepoogd die spirituele laag beter te begrijpen met behulp van het concept innerlijke ...
 • Pullens-van Gurp, I.M (2022-05-20)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek probeer ik antwoord te geven op de vraag of spirituele levensdoelen vaker een bijdrage leveren aan rouwverwerking bij overlijden van een naaste in een setting van corona-isolatiemaatregelen dan immanente ...
 • Closed Access
  Smits, E. (2019-08-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Een theoretisch onderzoek naar het belang van spiritualiteit als narratieve krachtbron in het omgaan met een seksueel traumatische ervaring. Kernwoorden: spiritualiteit, seksueel trauma, biografie, psychologische ...
 • Wouters, A.A.G. (2018-05-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze masterscriptie is aan de hand van bestaande literatuur en ervaringen van, en observaties door, de onderzoekster in de praktijk, onderzocht hoe geestelijke verzorging kan bijdragen aan het verminderen van het taboe ...
 • Born, P. (2019-08-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek wordt onderzocht hoe mensen met een expliciet protestants-christelijke levensbeschouwing rouw, godsbeelden, dood en de omgang daarmee beleven. In een tijd waarin de tendensen van personalisering en ...