Browse by Specialisation "Religie en Beleid"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Landman, M (2021-12-10)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze afstudeerthesis analyseert kritisch welke rol levensbeschouwelijke organisaties spelen binnen de aanpak van problematisch gedrag. Aan de hand van verschillende niveaus waarop de verhouding tussen levensbeschouwelijke ...
 • Closed Access
  Schoenmakers, S. (2018-10-31)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De doelstelling van deze scriptie is om de stafleden van het Vincent de Paul Center in Nijmegen inzicht te bieden in hun eigen voorkeuren binnen een selectie van mogelijke waarden, activiteiten en methoden die afkomstig ...
 • Hummel, T. van (2021-07-07)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het is een Keniaans gebruik om vergaderingen met een gebed te beginnen. Welke betekenis vergaderleden toekennen aan het gebed is de centrale vraag van dit onderzoek. Om die betekenistoekenning te kunnen begrijpen focust ...
 • Akker, M. van den (2022-04-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De scriptie onderzoekt het drietal maatregelen en initiatieven dat door het kabinet Rutte-III in gang is gezet om ongewenste buitenlandse beïnvloeding van religieuze gemeenschappen tegen te gaan en gaat na hoe deze maatregelen ...
 • Tanis, J. (2022-08-31)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Morele weerbaarheid is een moeilijk begrip. Dat blijkt uit de vele manieren waarop het begrip behandeld wordt en de slechts beperkte uitleg ervan. In dit onderzoek is gezocht naar een visie op morele weerbaarheid door het ...
 • Heimerikx, H. (2021-12-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Door middel van onderzoek is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de rol van opvoedingsonzekerheid bij het ontstaan van het islamitische radicaliseringsproces. Op dit moment wordt het islamitische radicaliseringsproces met ...
 • Beun, E.W. (2017-10-18)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Religie is complex: het biedt in tijden van onzekerheid voor velen houvast, maar creëert voor onwetenden juist angst.Dit onderzoek gaat over de vraag hoe maatschappelijke activatie van religieuze en levensbeschouwelijke ...
 • Betjes, Y. (2017-09-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie stonden de vragen centraal welke motieven jongeren hebben om deel te nemen aan een pelgrimage en welke rituele en sociale ervaringen ze meekregen tijdens deze pelgrimage. Hierbij staan onder andere theorieën ...
 • ten Hove, J. (2021-08-17)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is een staatkundig gereformeerde visie ten aanzien van het politieke vraagstuk omtrent de kinderwens van kwetsbare ouders onderzocht. Mogen kwetsbare ouders, waarbij de kans groot is op kindermishandeling, ...
 • Petrusma, M. (2018-11-01)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie heb ik onderzocht in hoeverre Nederlandse politieke rapteksten gezien kunnen worden als een vorm van verzet tegen de racialisering van moslims in Nederland. Dit heb ik gedaan door te kijken of, en hoe, in ...
 • Vries, D.A. de (2020-06-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De relatie tussen gevangenispersoneel (piw’ers) en gedetineerden is de belangrijkste factor in het creëren van een goed leefklimaat in het gevangeniswezen. Deze relatie wordt vormgegeven door het concept morele bejegening, ...
 • Smeets, K. (2019-08-27)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Een kwalitatief praktijkgericht onderzoek naar de actuele en wenselijke situatie rondom goed onderwijs en de vormende taak van een openbare basisschool in een onderwijsvoorrangsgebied
 • Joustra, G.S.J. (2018-11-09)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Verkennende studie naar rol die de factor proceseigenaarschap bij de implementatie van moreel beraad in Nederlandse academische ziekenhuizen: conclusie gericht op opleiding en aanstellen van coördinator, naast het opzetten ...
 • Boven, T.M.A. van (2017-02-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This study focusses on analysing the field of religious education in the Netherlands and Indonesia on a macro-, meso-, and micro-level. We have applied a qualitative, descriptive research design that contains of a review ...
 • Bekker, A.M. (2018-12-31)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in de (preventieve) aanpak van radicalisering. Toch is nog weinig bekend over dit instrument en de implicaties hiervan. Door middel van de theorie over interactief beleid van ...
 • Leeuw, H. van der (2019-08-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Sinds begin 2019 is landelijk financiering beschikbaar gesteld voor geestelijke verzorging in de palliatieve eerstelijnszorg en bij eenzaamheidsproblematiek. In de regio Roosendaal is bijna twee jaar ervaring opgedaan in ...
 • Hofman, A. (2017-07-04)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Verweven met burgerschapsvorming. Levensbeschouwelijk onderwijs in het openbaar voortgezet onderwijs.
 • Baetsleer, J.R.D. (2020-06-29)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Door middel van onderzoek is getracht aan te tonen dat zingeving een plaats heeft in de eerstelijnszorg. Op dit moment zijn de hulpverleners die actief zijn in de eerstelijnszorg onvoldoende bekend met en opgeleid in het ...
 • Minnema, W. (2019-08-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie wordt de vraag gesteld vanuit welke diepere bronnen zorgverleners hun werk doen. Allereerst worden theorieën omtrent pluralisme, individualisme en religie in de moderne tijd besproken. Hierna volgen theorieën ...