Browse by Specialisation "Radboud Management Academy"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Köktaş, Ömer (2019-05-28)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Belastmgdienst CAP Gegevens IVG. De afdeling IVG bestaat uit 5 teams en binnen deze miit zijn er ongeveer 110 medewerkers werkzaam. Bmnen unit IVG is geconstateerd dat de ...
 • Closed Access
  Cornelisse, Femke (2018-12-18)
  Master Business Administration
  Beoordelen 2.0, een beoordelingssysteem dat teamprestaties verbetert is een ontwerpgericht onderzoek, waarbij op basis van een vignetstudie is onderzocht hoe een beoordelingssysteem voor een woningcorporatie vormgegeven ...
 • Louwers, Claire (2020-06-24)
  Master Business Administration
  De scriptie gaat over de relatie tussen organisatiestructuur e interne communicatie. Op welke manier draagt organisatiestructuur bij aan een betere interne communicatie.
 • Closed Access
  Boom, Stephanie (2018-06-07)
  Master Business Administration
  Een onderzoek naar de invloed van HR praktijken op betrokkenheid van verloopintentie van projectmedewerkers bij talent & Proa.d.h.v. een literatuurstudie en diepte interviews. Uit praktijkonderzoek is naar voren gekomen ...
 • Closed Access
  Sieverding, Nicole (2019-11-20)
  Master Business Administration
  In deze scriptie staat het onderwerp ‘conflicterende logica’s in organisaties’ centraal. De aanleiding van het onderzoek is de problematiek in de bancaire sector die vandaag de dag geconfronteerd wordt met een aantal ...
 • Closed Access
  Sieverding, Nicole (2019-11-20)
  Master Business Administration
  In deze scriptie staat het onderwerp ‘conflicterende logica’s in organisaties’ centraal. De aanleiding van het onderzoek is de problematiek in de bancaire sector die vandaag de dag geconfronteerd wordt met een aantal ...
 • Closed Access
  Andreis, Valter (2020-07-22)
  Master Business Administration
  "This master's thesis evaluated the quality of the interaction of the employees operating at the cross-functional junctions of the matrix organizational structure at the NXP NL Test Center. Findings from the preliminary ...
 • Valkema, Bart (2018-11-06)
  Master Business Administration
  In Amsterdam warden mogelijkheden onderzocht om de diabetes gezamenlijk onder te brengen in 1 centrum. Hierdoor ontstaat een centrum waarbij alles draait om diabeteszorg. Collega's komen dan uit verschillende ziekenhuizen ...
 • Closed Access
  Beer, Remco de (2018-12-05)
  Master Business Administration
  NVT ivm niet zoekbaar
 • Closed Access
  Haxe, Petra (2020-09-10)
  Master Business Administration
  Dit betreft een praktijkgericht onderzoek naar de invloed van organisatiestructuur op duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers op operationeel niveau in een grote instelling voor ouderenzorg en de invloed van leiderschap ...
 • Closed Access
  Slooten, Hans van (2021-03-26)
  Master Business Administration
  Dit kwalitatieve onderzoek gaat in op de wijze waarop de toekomstbestendigheid (duurzaamheid) van de dienstverlening van het Stafbureau verder kan worden verbeterd, zodat het Stafbureau klaar is voor (toekomstige) advisering ...
 • Closed Access
  Groenen, Thijs (2019-03-18)
  Master Business Administration
  Wanneer organisaties willen innoveren is het hebben van een goed idee alleen vaak niet voldoende. Het is minstens zo belangrijk dat een idee uitgevoerd kan worden. De mate waarin individuen in staat zijn om het genereren ...
 • Closed Access
  Grood, Karen de (2020-08-25)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de invloed is van bestaanszekerheid op het verschil tussen medewerkers in de profit en not-for-profit sector in de mate waarin zij belang hechten aan bepaalde workvalues en intrinsieke ...
 • Closed Access
  Juliet, Geraldine (2020-01-31)
  Master Business Administration
  Binnen de organisatie is geconstateerd door de leiding, managers en medewerkers dat het doorvoeren van veranderingen/verbeteringen niet altijd vlekkeloos verloopt. Verbeterpunten die uit evaluaties naar voren komen naar ...
 • Smit, Melliemke de (2020-03-02)
  Master Business Administration
  In 2017 is het Amalia kinderziekenhuis gestart met een organisatievernieuwingstraject. Het Amalia heeft opdracht gegeven een evaluatieonderzoek te doen naar dit traject om interventies in de toekomst te verbeteren. Er ...
 • Closed Access
  Schellingerhout, Joost (2020-03-27)
  Master Business Administration
  Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van teamcompositie- en intrateamrelatiefactoren op NPD-projectteamprestaties binnen Beko Coöperatie. Er zijn vier NPD-concepten met elkaar vergeleken. Met betrekking tot teamcompositie ...
 • Closed Access
  Both, Jacqueline de (2019-07-03)
  Master Business Administration
  Dit praktijkgerichte diagnostisch onderzoek richt zich op de invloed van de leiderschapsstijl op de employabiliteit van medewerkers binnen het servicebedrijf van de HAN, waarbij ook gekeken wordt naar de rol van veran ...
 • Closed Access
  Dijkstra, Britta (2018-11-07)
  Master Business Administration
  Bol.com is onlangs begonnen met cross functionele teams en in de organisatie is te merken dat er binnen deze niet teams altijd goed wordt samengewerkt. Het doel is aanbevelingen te doen over hoe de samenwerking te verbeteren ...
 • Closed Access
  Schans, Michael van (2019-10-22)
  Master Business Administration
  Bij de medewerkers van de directie CFO/Financiën bij de NVWA hebben met name de onderdelen vitaliteit en toewijding van medewerkersbevlogenheid grote invloed op de intentie om bij de NVWA te blijven werken. Medewerkers ...
 • Michielsens, Erik (2019-01-17)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek is gericht op effect van pensioenregeling, ontwikkelingsmogelijkheden en flexibel werken als modererende variabele op de relatie tussen de onafhankelijke variabele loopbaanfasen en employee engagement als ...