Browse by Specialisation "Publiek Management"

Sort by: Order: Results:

 • Hienen van, Tom (2019-02-12)
  Master Bestuurskunde
  De moderende rol van transformationeel leiderschap en opleidingsniveau op de relatie tussen autonomie en innovatief werkgedrag
 • Nijenhuis, Anke (2018-08-01)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de succesfactoren bij elektronische publicaties door gemeenten
 • Liebrand, Roy (2018-10-29)
  Master Bestuurskunde
  Een kwalitatief onderzoek naar belemmerende en stimulerende bij het proces van burgerparticipatie van kwetsbare burgers, onder de aanstaande omgevingswet
 • Wackers, Erik (2018-10-29)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de invloed van interorganisationele samenwerking tussen ziekenhuizen op de toegankelijkheid van zorg in het Radboudumc
 • Berg van den, Simone (2019-03-29)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar een verklaring voor de inzet van gemeenteambtenaren in een netwerk
 • Engelen, Sander (2018-10-29)
  Master Bestuurskunde
  Onderzoek naar het lerend vermogen bij publieke netwerken in de veiligheidssector
 • Hafkamp, Robin (2019-06-27)
  Master Bestuurskunde
  Een vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen de wijze waarop gemeenten invulling geven aan hun netwerkmanagementrol in lokale zorgnetwerken en de effectiviteit op cliëntniveau van deze netwerken
 • Dollevoet, Marijn (2018-10-29)
  Master Bestuurskunde
  Een kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van "Oss Innoveert" op de collectieve zelfredzaamheid van de Osse burgers
 • Bommel van, Joris (2018-08-10)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de invloed van de gemeenteraad bij burgerparticipatie in de gemeente Venray
 • Garczynski, Alexsej (2018-07-30)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de invloed van emoties op de beslissing van een gemeentebestuur om al dan niet een interbestuurlijk samenwerkingsverband aan te gaan
 • Jacobs, Guus (2018-11-01)
  Master Bestuurskunde
  Een ontwerpende en evaluatieve studie naar de datagoverance in platformsamenwerkingen binnen provincie Limburg
 • Nasiri, Hamid (2018-07-05)
  Master Bestuurskunde
  Een empirische studie naar inkoop van ICT binnen voortgezet onderwijsinstellingen
 • Woerd te, Laura (2019-03-25)
  Master Bestuurskunde
  Een kwalitatief onderzoek naar de werking van contextuele factoren op de adoptie van strategische personeelsplanning binnen de gemeente Utrecht