Browse by Specialisation "Praktische Filosofie"

Sort by: Order: Results:

 • Veldman, W. (2018-10-04)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt betoogd dat Nietzsche niet zoals de gangbare lezing stelt het ressentiment volledig afwijst, daarentegen enkel de christelijk-ascetische en destructieve omgang met ressentiment. In hoofdstuk I. worden ...
 • Closed Access
  Wijnhoven, R. (2022-08-29)
  Master Filosofie
  Is er een mogelijkheid om van onze individualistische blik af te komen en ons weer onderdeel te voelen van de wereld? Ja, zouden Hannah Arendt en Iris Murdoch zeggen. In een tijd waarin het ‘ik’ centraal staat, denken ...
 • Luipen, E. van (2020-08-25)
  Master Filosofie
  Ayn Rand (1905-1982) is romanschrijfster en filosofe. Ze wordt in Amerika op handen gedragen vanwege haar pleidooi voor het individualisme en omdat ze het morele fundament onder het kapitalisme wist te leggen. Tegelijkertijd ...
 • Gerritsma, A. (2021-08-31)
  Master Filosofie
  Er bestaat een spanning tussen het ideaal van gendergelijkheid en de realiteit van genderverschillen. Deze spanning komt naar voren in het sameness/difference-debat. Volgens de sameness-benadering kan gendergelijkheid ...
 • Beukenhorst, M (2018-08-28)
  Master Filosofie
  De discussie omtrent "Voltooid Leven" in Nederland wordt nationaal en internationaal als een radicalisering van het euthanasiedebat gezien. Filosofische aandacht krijgt dit debat niet al te vaak (afgezien van uitzonderingen), ...
 • Vugt, J. van (2020-11-20)
  Master Filosofie
  An increasing number of environmental movements is striving for ‘climate justice’: the linkage of climate change action and socio-economic reforms. The political ideals and methods of these movements can differ vastly. I ...
 • Janssen, M. (2020-09-16)
  Master Filosofie
  Modern Western people relate to values in an atomistic fashion: values and hierarchies of values are and should be constructed without the interference of external influences. The individual decides what is good for him ...
 • Rijswijk, R. van (2017-07-17)
  Master Filosofie
  In mijn scriptie ga ik in op de twee contemporaine constructivistische ethische theorieën. Ik begin met het uiteenzetten van het procedureel realisme, welke de kantiaans constructivistische theorie van Christine Korsgaard ...
 • Boonk, M. (2020-07-24)
  Master Filosofie
  Data obfuscation is het vertroebelen van de data die men informatieaanbieders op internet toestuurt. Zo kunnen consumenten het open internet gebruiken en toch grootschalige privacyschending door bijvoorbeeld gebruikersprofielen ...
 • Hekkens, M. (2022-08-31)
  Master Filosofie
  Michel Houellebecq fulmineert in zijn oeuvre tegen de decadentie van het post-Fordistische Westen. Hij doet dit met zoveel gif, grofheid en cynisme dat menig literatuurcriticus hem afschrijft als een vulgaire non-valeur. ...
 • Closed Access
  Colsen, M. (2016-09-22)
  Master Filosofie
  Het nihilisme is een probleem dat diep ingrijpt in de Europese cultuur van vandaag. De scriptie onderzoekt hoe de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) dit probleem tegemoet treedt in zijn boek Die fröhliche ...
 • Dijk, A.S.R. (2017-12-11)
  Master Filosofie
  In this thesis I examine how the illuminationism of the 12th century philosopher Suhrawardi relates to the field of Islamic political philosophy. The specific question ‘Is Suhrawardi a political philosopher?’ is addressed, ...
 • Frens, G. (2021-06-29)
  Master Filosofie
  Het Bijbelse Exodus-verhaal heeft veel geïnspireerd in hun denken over onderdrukking, verzet en bevrijding; zo ook Michael Walzer en Mark Dooley. In deze scriptie worden het denken van de auteurs uiteengezet en vergeleken. ...
 • Meer, F. van den (2021-07-14)
  Master Filosofie
  De Engelse supportersvoetbalclub FC United of Manchester is opgericht door ontevreden en rechteloze supporters van Manchester United. Er is gekeken in hoeverre de basisprincipes van FC United zijn gerealiseerd. Het vergelijk ...
 • Hoogsteder, M.A. (2017-07-10)
  Master Filosofie
  Dat mensen betekenis en zin willen geven aan het leven is niet nieuw en het is geen geheim. Zoals Albert Camus zegt (en met welk citaat ik tevens mijn scriptie begin): Ons doel is om de stap te belichten die de geest maakt ...
 • Closed Access
  Schoenmakers, J.A.A. (2017-03-27)
  Master Filosofie
  In deze scriptie staat niet het verdelingsvraagstuk van de gezondheidszorg centraal, maar worden de volgende vragen behandeld: 1. Wat is de definitie van gezondheid, wat zijn denkbeelden in de maatschappij en wat zijn de ...
 • Mounfik, N (2022-05-16)
  Master Filosofie
  Deze thesis is een verkennend onderzoek naar de werking van schaamte in het sociale leven. Schaamte is een complexe emotie die naar verschillende fenomenen verwijst. Intuïtief is het tweeledige karakter van de schaamte ...
 • Cornielje, S. (2019-12-23)
  Master Filosofie
  In deze thesis is onderzocht op welke wijze het ethische begrippenkader van sociale zelfontplooiing van de Nederlandse ethicus Joep Dohmen een bijdrage kan leveren aan het bestrijden dan wel intensiveren van een laatmodern ...
 • Oosterhout, N. van (2017-06-12)
  Master Filosofie
  Kritiek van de Vooruitgangskritiek: een analyse van de vervreemding en de vooruitgang bij verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau en hedendaags filosoof Ton Lemaire. Een scriptie over de samenhang tussen vooruitgangskritiek ...
 • Horst, R. ter (2019-08-21)
  Master Filosofie
  Hoe het voetbalspel de ontwikkeling van communicatief handelen bij pupillen kan ondersteunen. Plezier in het voetballen is voor pupillen niet langer vanzelfsprekend. Op basis van onderzoek heeft de KNVB wedstrijdvormen ...