Browse by Specialisation "Nederlands"

Sort by: Order: Results:

 • Korsten, M.M.C. (2020-07-06)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek luidde als volgt: In hoeverre kan literatuuronderwijs over adolescentenromans bijdragen aan de acceptatie van homoseksualiteit en het zelfinzicht van adolescenten over ...
 • Sarah, S.L.L.J. (2020-07-20)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  De academische studie Nederlands kampt al jaren met teruglopende studentaantallen. Ook het schoolvak Nederlands staat op scherp: leerlingen zouden het vak saai vinden en de kloof tussen het schoolvak en de academische ...
 • Bongers, J.F.H. (2021-07-07)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Dit verkennend onderzoek komt voort uit een gebrek aan queerrepresentatie in Nederlandse lesmethoden en op websites als lezenvoordelijst.nl die veel gebruikt worden in het Nederlandstalig literatuuronderwijs. Ook in ...
 • Zweers, M.J.C. (2021-07-16)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  In dit onderzoek is de mogelijke rol van de normatieve analyse bij het behandelen van negentiende-eeuwse letterkunde bij het schoolvak Nederlands op middelbare scholen onderzocht. Er is eerst gekeken hoe de negentiende ...
 • Reuver, D.H. de (2020-07-31)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  With the revision of the Dutch literature education subjectification goals such as developing empathy appear to be playing a major role in the current and future curriculum. In the present study a quasi-experiment is ...
 • Grubben, K.M.J. (2020-07-12)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Within this exploratory research the role of film in Dutch high school (havo/vwo) literature education is examined. Both in the literary field and in adaptation studies film takes in an interesting position. From subject ...
 • Dreven, M.M. (2021-07-07)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Havo- en vwo-leerlingen zijn tijdens hun bovenbouwjaren bezig met het samenstellen van hun leeslijst voor het vak Nederlands. Havo-leerlingen moeten in totaal acht literaire werken lezen in de bovenbouw en vwo-leerlingen ...
 • Eijkelenberg, R.C.W. (2021-07-19)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Poetry is often taught through poems, while poetic elements also appear in song lyrics. Lyrics thus offer opportunities for poetry education, but it remains to be seen whether students think the lyrics are poetry. This ...
 • Zweekhorst, M.S.J. (2021-06-28)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Uit een analyse van verschillende lesmethodes voor het middelbaar onderwijs blijkt dat er sprake is van ondervertegenwoordiging en stereotypering van vrouwelijke personages. Dit is waarschijnlijk een van de verklaringen ...
 • Munsters, J. (2021-07-09)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Leerlingen blijken behoefte te hebben aan de legitimering van het bestaansrecht van het onderdeel literatuur bij het schoolvak Nederlands. De vraag ‘waarom moet ik literatuur lezen’ is een veelgehoorde vraag. In een sectie ...