Browse by Supervisor "Mols, S.T.A.M."

Sort by: Order: Results:

 • Holland, W.C.W. (2015-06-15)
  Bachelor Geschiedenis
  Coriovallum is een kleine Romeinse vicus onstaan vlak voor het begin van onze jaartelling in het zuiden van het huidige Limburg. In de afgelopen honderd jaar is er veel van Coriovallum terug gevonden. Er zijn opvallend ...
 • Oostendorp, S.B. (2015-08-31)
  Master Oudheidstudies
  Het Pantheon in Rome: een monument dat al bijna twee millennia de eeuwige stad siert. Hoe heeft het bouwwerk deze tijd door kunnen komen? In deze thesis staat de vraag centraal welke factoren hebben bijgedragen aan de goede ...
 • Kicken, C. J. (2017-07-05)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Bij een opgraving in de buurt van het huidige raadhuis in Heerlen (Limburg) werd in 1877 een Romeins godinnenbeeld van Nievelsteiner zandsteen gevonden. Het beeld valt te interpreteren als de Romeinse godin Minerva met ...
 • Closed Access
  Jong, C.E. (Christel) de (2020-10-27)
  Master Oudheidstudies
  In deze scriptie is onderzocht hoe het grafmonument diende als medium in de Romeinse keizertijd in Palmyra. Hierbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de wijze waarop vrouwen verschillende aspecten van hun ...
 • Closed Access
  Loeffen, T.A.M.H. (Dori-Anne) (2019-08-31)
  Master Oudheidstudies
  De vraag die centraal is, is welk beeld van Nero naar voren komt uit de overgeleverde graffiti en dipinti uit Pompeii. Hierbij wordt gekeken naar hoe dit beeld zich verhoudt ten opzichte van het literaire bronmateriaal dat ...
 • Terwel, Mathijs F.M. (2018-08-30)
  Master Oudheidstudies
  In 'Het vertekende verleden: de klassieke oudheid in de Canon van Nederland' wordt een analyse gemaakt van de representatie van de periode van de klassieke oudheid in de in 2006 ontwikkelde Canon van Nederland. Gekeken ...
 • Weerdt, I.M. de (2021-05-06)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een analyse van verscheidene kenmerken van humor in het Satyricon van Petronius, volgens theorieën uit humorstudies. De analyse betreft de marktscène, Quartilla episode en Circe episode in respectievelijk capita 12-15, ...
 • Holland, W.C.W. (2017-06-23)
  Master Oudheidstudies
  Dit onderzoek heeft gekeken naar hoe identiteiten en groepsidentiteiten gevormd zijn op het eiland Sicilië tussen de 8e en 5e eeuw v. Chr. Dit is gedaan door drie identity markers te bekijken namelijk: numismatiek, ...
 • Testers, Kimberly L.A.D.A. (2017-12-22)
  Master Oudheidstudies
  In dit vergelijkend onderzoek naar de municipia in Britannia (Municipium Verulamium) en Germania (Municipium Aelium Cananefat(i)um, Municipium Batavorum, Municipium Tungrorum en Municipium Arae (Flaviae)) staan twee ...
 • Verlinden, L.C.M. (2015-08-31)
  Master Oudheidstudies
  De scriptie gaat over de Tomba dei Valeri aan de Via Latina te Rome. Hierin worden de bovengrondse en ondergrondse resten geanalyseerd en geïnterpreteerd en wordt een aanzet gegeven tot een mogelijke reconstructie. De ...
 • Beijaard, F.S. (2015-08-28)
  Master Oudheidstudies
  This thesis is about the Roman fortification on Kops Plateau that was occupied from ca. 12 BC to AD 69/70. Described as the “Nachtwacht van de Nederlandse Archeologie” (The Night Watch of the Dutch Archaeology), the Roman ...
 • Bosch, R.M. (Rozee) van den (2021-08-19)
  Master Oudheidstudies
  In deze scriptie worden de Romeinse fibulae (kledingspelden) uit Nijmegen onderzocht. Waar nu Nijmegen ligt, waren in de Romeinse tijd verschillende legerkampen, burgerlijke nederzettingen en grafvelden. Van deze complexen ...
 • Closed Access
  Gameren, A.A.H. van (2017-08-30)
  Master Oudheidstudies
  Onderzoek naar de god Sarapis en zijn cultus in het gehelleniseerde Griekenland onder de Ptolemaeën en in de Romeinse Keizertijd onder Vespasianus, door de bril van het onderzoek Anchoring Innovation.
 • Graaf, Ruben P.J. de (2017-06-15)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Op het overdekt theater van Pompeii staat een verzameling van metrische graffiti in de vorm van epigrammen. Deze zijn op opvallende wijze gesigneerd met de woorden 'Tiburtinus Epoese'. In deze scriptie zullen de graffiti ...
 • Closed Access
  Jochems, Gijs (2018-08-31)
  Master Oudheidstudies
  In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar de rol van spel, spelen en spelletjes in de klassiek-Griekse cultuur. In het bijzonder wordt gelet op het onderscheid van de rol van spelen en spelletjes in het dagelijks leven ...
 • Henquet, K.W.J. (2015-06-23)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In de afgelopen decennia is er een intensief debat gevoerd over de Romeinse grafcultuur. In dezelfde periode maakte de archeologie in het algemeen grote veranderingen door. Invloeden van deze ontwikkelingen zijn terug te ...