Browse by Programme "Master Theologie en Religiewetenschappen"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Lieshout, R. van (2021-09-03)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Van 685 tot het jaar 705 regeerde kalief Abd al-Malik, een heerser uit de clan van de Omajjaden, over het gigantische islamitische kalifaat. Abd al-Malik kwam aan de macht in een periode waarin het islamitische rijk getuige ...
 • Voortman, S. (2021-06-15)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek wordt verkennend onderzoek gedaan naar de waarde van fabels in de narratieve geestelijke gezondheidszorg. Die verkenning vindt in eerste instantie plaats door als algemeen gangbaar beschouwde termen nader ...
 • Closed Access
  Cammeraat, M. (2021-07-20)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In overgangsfases spelen rituele handelingen vaak een rol. Dit geldt ook voor de overgangsfases in een tbs-kliniek. Bij binnenkomst, overplaatsing en vertrek hebben patiënten zowel met institutionele rituelen te maken als ...
 • Closed Access
  Holzgruber, C. (2016-10-25)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
 • Closed Access
  Landman, M (2021-12-10)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze afstudeerthesis analyseert kritisch welke rol levensbeschouwelijke organisaties spelen binnen de aanpak van problematisch gedrag. Aan de hand van verschillende niveaus waarop de verhouding tussen levensbeschouwelijke ...
 • Bongers, L. (2017-09-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In this thesis I describe how the Kurdish autonomous region in Syria, which is based on the ideology of democratic confederalism, functions in practise. Democratic confederalism has the potential to create a free, democratic ...
 • Buijkx, T. (2021-06-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This thesis argues that Evagrius’ light-mysticism cannot be properly understood without also taking into account his descriptions of demonic light-visions. Through a conjunctive study of Evagrius’ accounts of Trinitarian ...
 • Closed Access
  Briels, C. (2019-08-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie is de betekenisgeving en integratie in het leven van ouders die zijn geconfronteerd met het overlijden van hun kind onderzocht. De onderzoeksvraag is, of er verschil is in betekenisgeving en integratie bij ...
 • Closed Access
  Bongers, T. (2020-10-07)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Boredom, Lack of Privacy, Islamophobia, and the Role of Agency in Dutch Asylum Seeker Camps and Afterwards - A Qualitative Research into the Experiences of Syrian Refugees
 • Reeve, A. (2022-09-23)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  I develop a technique for contemplative listening, prompted by mutual themes and failings found in contemporary tracts on the subject. I use Meister Eckhart as a foundation towards an areligious technique, spurred by ...
 • Timmerman, F. (2020-06-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Om te onderzoeken hoe inwoners in het aardbevingsgebied in Groningen ervaringen van contingentie beleven, zijn in dit onderzoek 101 interviews, gepubliceerd in Dagblad van het Noorden, geanalyseerd volgens de template ...
 • Dabiq 
  Delemarre, J.F.M. (2017-08-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dabiq is a magazine published by the Islamic State. It provides its readers with a window into the ideology of the organisation. Since the magazine is of a propagandist nature, I have used the concept of utopianism to ...
 • Doleweerd, T. van (2022-01-21)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  The death of Jesus is framed in the four gospels and the Pauline literature as an event which ‘fulfilled’ the prophecies in the Jewish Scriptures; however much of early Christian literature, including the gospel of Matthew ...
 • Closed Access
  Schoenmakers, S. (2018-10-31)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De doelstelling van deze scriptie is om de stafleden van het Vincent de Paul Center in Nijmegen inzicht te bieden in hun eigen voorkeuren binnen een selectie van mogelijke waarden, activiteiten en methoden die afkomstig ...
 • Schnitzeler, Isolde (2020-12-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie geeft antwoord op de vraag wat de huidige zorgtheorie kan leren van het gedachtegoed van Levinas en Buber. Duidelijk wordt dat Levinas en Buber allebei waarschuwen voor objectivering en reductie van de ander. ...
 • Closed Access
  Broens, L. (2017-02-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Van de geestelijke maagd Maria Petyt (1623-1677) zijn twee werken bekend: een Nederlandse uitgave en een codex met een Latijnse vertaling. Beide werken zijn samengesteld en geredigeerd door haar geestelijk begeleider, ...
 • Hendriks, S. (2018-08-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is gekeken naar hoe zich in de katholieke publicaties de waarneming ontwikkelde omtrent de Dreyfus affaire tussen het jaar 1894 en 1899 en welke rol het antisemitisme in de verslaggeving speelde. De ...
 • Closed Access
  Raaijmakers, J. (2022-07-21)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het levensverhaal van moeders van een kindje met Down in een tijd van voortschrijdende prenatale screening Doel is inzicht geven in de ervaring van moeders die een kindje met Down hebben gekregen sinds de beschikbaarh ...
 • Welbers, M. (2020-03-03)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is er gekeken naar of er een gemeenschappelijke identiteit is onder jonge, hoogopgeleide Korden in Nederland. Er is gekeken naar waar de identiteit uit bestaat en hoe religie binnen de geconstrueerde ...
 • Backhuis, J.V. (2018-03-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is er geprobeerd een antwoord te geven op de vraag “Welke gevolgen heeft de inhoudelijke invulling volgens het concept van de menslievende zorg op het voeren van Moreel Beraad en komt deze synthese overeen ...