Browse by Programme "Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)"

Sort by: Order: Results:

 • Winkens, L. (2022-08-29)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie wordt onderzocht welke mechanismen ten grondslag liggen aan een claimcultuur. Hoewel er nog geen sprake lijkt te zijn van een claimcultuur in Nederland, zijn er juridische ontwikkelingen die een gunstig ...
 • Ritterfeld, L. (2021-07-29)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  It is not self-evident what renders conspiracy theories less warranted than justified suspicions of real conspiracies. This thesis is an examination of proposed criteria for distinguishing between the two kinds of ...
 • Closed Access
  Bruggeman, M (2022-11-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Deze scriptie gaat in op hoe het dagboekschrijven begrepen kan worden als een praktijk van zelfzorg. Allereerst wordt beschreven hoe de bezigheid van het schrijven en lezen in een dagboek een conditie kan scheppen, die een ...
 • Mrofcynski, W.S.H. (2019-04-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Timothy Morton leunt in zijn Ecologisch Denken sterk op de filosofische benadering Object-Oriented Ontology (OOO). Deze scriptie traceert de toenemende invloed van OOO in Mortons werk door te bekijken wat OOO is en wat de ...
 • Glas, V.F.J. (2017-04-18)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De kritiek op de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM) is met name gericht op de validiteit van classificatie. Het Research Domain Criteria (RDoC) project wil daarom vernieuwing in de psychiatrie door ...
 • Closed Access
  Griend, V.W. van de (2019-03-28)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Hoe moet de crisis waarin de representatieve democratie momenteel verkeert, worden begrepen? In de huidige discussies wordt teruggegrepen op het werk van Hannah Arendt en Frank Ankersmit om deze vraag te beantwoorden. ...
 • Closed Access
  Bokkers, K. (2020-07-10)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Onze visie op kinderen is van belang omdat het onder meer bepaalt hoe we met kinderen omgaan. In deze scriptie wordt het moderne concept van de kindertijd volgens filosoof David Archard behandeld. Volgens hem zijn we door ...
 • Oudenhoven, L. (2019-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie worden de mogelijke therapeutische implicaties onderzocht van Nietzsches gezondheidsbegrip, en meer specifiek van de notie ‘grote gezondheid’. Er bestaat namelijk nogal wat ambiguïteit rondom een therapeutische ...
 • Janssen, J. (2020-08-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Ten tijde van het schrijven van deze scriptie bevond de wereld zich midden in een coronacrisis en aan de vooravond van een klimaatcrisis. Wat is de zin van al dit lijden en deze tegenslag? Daarvoor wordt te rade gegaan bij ...
 • Arnoldi, M. (2020-01-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Het is de vraag wat de ethische waarde van een op meditatie gebaseerde BSO is. Het is goed denkbaar dat veel kinderen baat zullen hebben bij het praktiseren van meditatie, dat zij goed zullen gedijen bij een op meditatie ...
 • Sindram, J. (2018-08-20)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  As a consequence of modern industrialization wild, untouched nature is degrading, with the current mass extinction event as a poignant result. Whilst humanity is broadly acknowledged the cause of the extinction wave, people ...
 • Closed Access
  Adel, den L. (2022-08-29)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Tot op heden wordt er in de Nederlandse zedenwetgeving een dwangmodel gehanteerd. Dit beoordelingsmodel houdt in dat er voor het vaststellen van seksueel geweld sprake moet zijn geweest van dwang. Nederland zal binnenkort ...
 • Closed Access
  van Holthe, S. (2021-11-18)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze master thesis wordt onderzocht wat de Duitse dichter en filosoof Friedrich Hölderlin (1770-1843) bedoelde toen hij schreef dat het niet hebben van een lot de zwakte van de moderne tijd is. Voor hem hangt het lot ...
 • Closed Access
  Geraerts, Michelle (2021-01-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie stond de vraag centraal: ‘Hoe komt het dat talige framing bij het gebruik hiervan vaak het eigen doel voorbijschiet?’ Aan de hand van de casus van de Moriadeal en De Filosofie van het Alsof (DFA, Vaihinger ...
 • Beugen, B van (2022-02-15)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Op basis van literatuuronderzoek en eigen reflecties wordt een ‘normenkader’ opgesteld voor het geneesmiddelenonderzoek. Gezondheid, wetenschap en democratie zijn hierin leidende waarden. De ‘normen van Merton’ en werk van ...
 • Belt, van den T. (2018-08-28)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De bedrijfscultuur is het belangrijkste element van goed werkgeverschap. Dit onderzoek richt zich op de vraag of een ethische basis voor de bedrijfscultuur kan worden gedacht volgens het cultural web-model. Dat model bevat ...
 • Closed Access
  Stok, A.M. (2017-11-21)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Relatie tussen het psychologisch fenomeen van hechting en het ontologische fenomeen van authentieke existentie. Het gaat om de auteurs: Bowlby en Heidegger.
 • Vermeulen, S. (2018-08-29)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Hans Vaihingers ‘De Filosofie van het Alsof’ behandelt zijn filosofie over de fictie. In deze scriptie staat de betekenis van deze filosofie voor de juridische fictie centraal. Vaihinger stelt dat, nu de werkelijkheid ...
 • Closed Access
  Schijff, A. (2016-12-22)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie staan de vragen welke rol wetenschappelijke categorisatie speelt in ons begrip van de wereld en onszelf, en of deze categorisatie als de juiste categorisatie houdbaar is centraal. Muhammad Ali Khalidi, ...
 • Closed Access
  Tijhaar, L. (2017-06-13)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Hoe draag ik als filosoof bij aan een betere wereld? Deze vraag lag ten grondslag aan mijn afstudeerproject. Ik startte met een betoog waarom deze vraag belangrijk is en een zoektocht naar een antwoord. Geïnspireerd door ...